3,7800 zł
-2,83% -0,1100 zł
Lena Lighting SA (LEN)

Wyniki finansowe - LENA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2011 IV Q 2011 IV Q 2020 IV Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 25 891 33 921 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 3 331 4 194 0 0
Zysk (strata) brutto (tys.) 3 082 3 944 0 0
Zysk (strata) netto (tys.)* 2 435 3 330 0 0
Amortyzacja (tys.) 987 960 0 0
EBITDA (tys.) 4 318 5 154 0 0
Aktywa (tys.) 0 106 310 128 636 140 328
Kapitał własny (tys.)* 0 81 199 99 129 100 774
Liczba akcji (tys. szt.) 24 875,050 24 875,050 24 875,050 24 875,050
Zysk na akcję (zł) 0,098 0,134 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,000 3,264 3,985 4,051
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej