3,7100 zł
-1,59% -0,0600 zł
Lena Lighting SA (LEN)

Wyniki finansowe - LENA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 50 088 41 218 38 971 40 623
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 3 807 2 512 1 515 3 114
Zysk (strata) brutto (tys.) 3 376 2 499 1 790 3 066
Zysk (strata) netto (tys.)* 2 717 2 028 1 346 2 257
Amortyzacja (tys.) 1 617 1 653 1 621 1 627
EBITDA (tys.) 5 424 4 165 3 136 4 741
Aktywa (tys.) 143 043 140 295 138 681 137 597
Kapitał własny (tys.)* 107 835 109 863 106 234 108 491
Liczba akcji (tys. szt.) 24 875,050 24 875,050 24 875,050 24 875,050
Zysk na akcję (zł) 0,109 0,082 0,054 0,091
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,335 4,417 4,271 4,361
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej