pb.pl
23,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Lokum Deweloper S.A. (LKD)

Informacje o spółce - LOKUM

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa prowadzi działalność w zakresie budowy i sprzedaży nieruchomości we Wrocławiu. Jest liderem na lokalnym, rynku w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie. Dla swoich projektów spółka pełni funkcję generalnego wykonawcy, dzięki czemu uzyskuje przewagi kosztowe.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Krawiecka 1 lok. 101
Kod: 50-148
Miejscowość: Wrocław
Kraj: Polska
Telefon: +48 71 7966666
Fax: +48 71 7242470
Internet: www.lokum-deweloper.pl
Email: info@lokumdeweloper.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Lokum Deweloper SA
Prezes: Kuźniar Bartosz
Sektor: sprzedaż nieruchomości
EKD: działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Liczba akcji: 18 000 000
Zatrudnienie:
  • (r.) - spółka
  • 90 (2019r.) - grupa
Audytor: PKF Consult sp. z o.o. sp.k.
NIP: 8992725235
KRS: 0000392828
EKD: 70,10
Ticker GPW: LKD
ISIN: PLLKMDW00049

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 414 000 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 18 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 15 198 040
Liczba głosów na WZA: 18 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84,43%
Kapitał akcyjny: 3 600 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 15 198 040
Cena nominalna akcji: 0,20 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84,43%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 15,57%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Halit s.a.r.l. NWZ 15 198 040 (84,43%) 15 198 040 (84,43%) 2019-01-15 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - założycielskie 2011-07-14 100 000
1,00 100 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-08-11
2015-12-15
seria B - subskrypcja prywatna 2011-12-19 2 900 000
1,00 3 000 000
3 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-01-19
split 1:5 2012-01-26
0,20 15 000 000
3 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-02-09
renumeracja akcji: seria A, B1-B6 2012-06-26
0,20 0,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-07-05
2015-12-15
seria C - subskrypcja publiczna 2015-04-01 3 000 000
36 000 000,00
0,20 12,00 18 000 000
3 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-10-05
2015-12-09
2015-12-15

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-12-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2021-09-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2019-05-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2019-05-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2018-05-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,84 zł
2018-05-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,84 zł
2017-07-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,78 zł
2017-06-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,78 zł
2016-05-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,62 zł
2016-04-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,62 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kuźniar Bartosz Prezes Zarządu 2015-03-31 -
Dotkuś, Tomasz Waldemar Wiceprezes Zarządu 2017-12-12 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Olczyk Dariusz Przewodniczący RN 2011-08-11 QUERCUS - Członek RN
Olczyk Jan Wiceprzewodniczący RN 2016-04-12 -
Król Arkadiusz Sekretarz RN 2016-04-12 -
Krzesiak Bartosz Członek RN 2016-04-12 BLIRT - Członek RN
Sawicka Emilia Członek RN 2017-08-24 -