pb.pl
23,4000 zł
1,74% 0,4000 zł
Lokum Deweloper S.A. (LKD)

Wyniki finansowe - LOKUM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 10 337 26 942 55 973 12 968
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 489 2 897 4 386 -2 172
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -2 572 1 044 -840 -4 895
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -2 266 714 -1 861 -3 947
Amortyzacja (tys. zł) 766 556 650 753
EBITDA (tys. zł) -723 3 453 5 036 -1 419
Aktywa (tys. zł) 626 012 693 627 741 527 793 340
Kapitał własny (tys. zł)* 385 124 383 322 381 208 377 261
Liczba akcji (tys. szt.) 18 000,000 18 000,000 18 000,000 18 000,000
Zysk na akcję (zł) -0,126 0,040 -0,103 -0,219
Wartość księgowa na akcję (zł) 21,396 21,296 21,178 20,959
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej