pb.pl
12,5000 zł
0,81% 0,1000 zł
Lokum Deweloper S.A. (LKD)

Wyniki finansowe - LOKUM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 122 067 17 684 74 946 97 741
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 35 818 1 036 17 672 29 520
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 35 033 54 16 472 27 998
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 25 681 -1 995 13 120 20 597
Amortyzacja (tys. zł) 706 598 564 474
EBITDA (tys. zł) 36 524 1 634 18 236 29 994
Aktywa (tys. zł) 595 903 635 802 688 357 647 183
Kapitał własny (tys. zł)* 355 668 353 673 366 793 387 390
Liczba akcji (tys. szt.) 18 000,000 18 000,000 18 000,000 18 000,000
Zysk na akcję (zł) 1,427 -0,111 0,729 1,144
Wartość księgowa na akcję (zł) 19,759 19,649 20,377 21,522
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej