79,0000 zł
-0,23% -0,1800 zł
Grupa LOTOS SA (LTS)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - LOTOS

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa tworzyła drugi co do wielkości w Polsce koncern naftowy, zajmujący się wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz sprzedażą hurtową i detaliczną produktów naftowych. 1 sierpnia 2022 roku nastąpiła rejestracja połączenia poprzez przejęcie Grupy przez PKN Orlen SA.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Elbląska 135
Kod: 80-718
Miejscowość: Gdańsk
Kraj: Zagranica
Telefon: +48 58 3264300
Fax: +48 58 3264380
Internet: www.lotos.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Grupa Lotos SA
Prezes: Paryła, Zofia Maria
Sektor:
EKD: wytwarzenie produktów rafinacji ropy naftowej
Liczba akcji: 184 873 362
Zatrudnienie:
  • 708 (2021r.) - spółka
  • 5 472 (2021r.) - grupa
Audytor:
NIP: 5830000960
KRS: 0000106150
EKD: 23,20
Ticker GPW: LTS
ISIN: PLLOTOS00025

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 14 604 995 598 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 184 873 362 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 98 329 515
Liczba głosów na WZA: 184 880 362 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 53,18%
Kapitał akcyjny: 184 873 362,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 98 329 515
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 53,18%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 46,82%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Skarb Państwa 98 329 515 (53,18%) 98 329 515 (53,18%) 2014-12-12 OBR, , , ZFM, FAMEG, KOZIENIC, KGH, ATT, TPE, PKO, PZU, PGN, GPW, OPI, JSW, PCE, PHN, ARP_C, ENA, PGE, PKN,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
zmiana firmy z Rafineria Gdańska SA na Grupa Lotos SA

KDPW:
KRS:
GPW:


wycofanie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2022-08-12
seria A - przekształcenie PP w SA 1991-09-18 7 870 000
78 700 000,00
10,00 10,00 7 870 000
78 700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-04-28
1991-10-01
2005-06-09
split 1:10 2005-03-23
1,00 78 700 000
78 700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-06-28
seria B - subskrypcja publiczna 2005-03-23 35 000 000
1 015 000 000,00
1,00 29,00 113 700 000
113 700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-04-28
2005-06-28
2005-07-08
seria C - subskrypcja prywatna Skarb Państwa 2009-06-30 16 173 362
356 946 099,34
1,00 22,07 129 873 362
129 873 362,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-12-29
2009-07-17
2011-01-10
seria D - prawo poboru 2,3613:1 2014-09-08 55 000 000
995 500 000,00
1,00 18,10 184 873 362
184 873 362,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-11-07
2015-01-09
2015-01-20

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-07-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2022-06-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2020-09-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2020-09-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2019-09-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2019-09-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2018-09-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2018-09-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2017-09-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2017-09-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2014-11-19 Prawo poboru 129873362:55000000
2007-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,36 zł
2007-06-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,36 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych