51,3400 zł
1,54% 0,7800 zł
Grupa LOTOS SA (LTS)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - LOTOS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 4 245 500 5 363 700 5 203 600 5 863 300
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -249 400 194 100 17 400 664 300
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -229 600 242 300 64 400 479 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -76 400 249 300 -7 500 353 300
Amortyzacja (tys. zł) 272 700 259 100 282 700 263 400
EBITDA (tys. zł) 23 300 453 200 300 100 927 700
Aktywa (tys. zł) 21 033 800 21 039 600 21 856 400 22 722 700
Kapitał własny (tys. zł)* 11 140 100 11 465 600 11 573 700 11 958 300
Liczba akcji (tys. szt.) 184 873,362 184 873,362 184 873,362 184 873,362
Zysk na akcję (zł) -0,413 1,348 -0,041 1,911
Wartość księgowa na akcję (zł) 60,258 62,019 62,603 64,684
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej