1,5900 zł
-1,24% -0,0200 zł
ONE MORE LEVEL S.A. (OML)

Informacje o spółce - ONEMORE

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Studio zajmujące się produkcją i wydawaniem gier przeznaczonych na konsole i komputery osobiste.

Dane teleadresowe

Ulica: Al. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 25D
Kod: 31-476
Miejscowość: Kraków
Kraj: Polska
Telefon: +48 692823744
Fax: +48 12 6540519
Internet: www.omlgames.com
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: One More Level SA
Prezes: Bryła Szymon
Sektor:
EKD: działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
Liczba akcji: 53 516 440
Zatrudnienie:
  • 33 (2022r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: Global Audit Partner Boczkowski, Duś, Procner sp.k.
NIP: 9671342264
KRS: 0000385650
EKD: 58,21
Ticker GPW: OML
ISIN: PLLSRMD00018

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 85 091 139,6 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 53 516 440 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 21 059 792
Liczba głosów na WZA: 53 516 440 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 39,34%
Kapitał akcyjny: 5 351 644,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 21 060 792
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 39,34%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 60,66%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Sokolski Michał 6 824 180 (12,75%) 6 824 180 (12,75%) 2020-10-16 -
Jakubowski Krzysztof 6 824 180 (12,75%) 6 824 180 (12,75%) 2020-10-16 -
Ciszewski January bezpośrednio oraz z NC Investors sp. z o.o. i Zielona sp. z o.o. 4 431 432 (8,28%) 4 432 432 (8,28%) 2020-09-24 IMR, UNV, ICG, MRG, O2T, IMP, GTY, FTL, SNG, AIN, EEE, NXG, BRH, ECL, GDC, PRA, HPG, APC, JRH, KBJ, OXY, OUT, ALG,
Ratusznik Radosław 2 980 000 (5,56%) 2 980 000 (5,56%) 2023-05-24 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2011-03-04 4 500 000
0,10 4 500 000
450 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-06
seria B - subskrypcja prywatna 2011-11-17 600 000
60 000,00
0,10 0,10 5 100 000
510 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-12-20
seria C - subskrypcja prywatna 2011-11-17 180 874
90 437,00
0,10 0,50 5 280 874
528 087,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-12-20
seria D - subskrypcja prywatna 2011-12-22 62 000
71 300,00
0,10 1,15 5 342 874
534 287,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-03-15
seria E - subskrypcja prywatna 2013-06-25 173 566
199 600,90
0,10 1,15 5 516 440
551 644,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-10-09
renumeracja akcji: seria A1 2014-06-27
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-08-18
scalenie akcji 10:1 2014-06-27
1,00 551 644
551 644,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-08-18
split 1:10 2017-06-30
0,10 5 516 440
551 644,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-10-10
2017-11-30
seria B - połączeniowa: akcjonariusze One More Level SA 2018-01-24 48 000 000
36 000 000,00
0,10 0,75 53 516 440
5 351 644,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-03-09
zmiana firmy z Laser-Med SA na One More Level SA 2018-01-24

KDPW:
KRS:
GPW:

2018-03-09
seria C - program motywacyjny za warranty serii A 2022-07-18 3 000 000
300 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-11-30 Split 1:10
2014-12-01 Split 10:1

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Bryła Szymon Prezes Zarządu 2020-09-22 -
Górski Łukasz Wiceprezes Zarządu 2017-04-01 TRINITY - Prezes Zarządu
UNIVERSE - Prezes Zarządu
ADVERTIG - Prezes Zarządu
EASYCALL - Prezes Zarządu
FOOTHILL - Prezes Zarządu
MRHAMBUR - Prezes Zarządu
ICECODE - Wiceprezes Zarządu
EKIPA - Wiceprezes Zarządu
COSMA - Wiceprezes Zarządu
MEDCAMP - Członek RN
Ratusznik Radosław Wiceprezes Zarządu 2020-09-22 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Wykurz Tomasz Członek RN 2017-03-21 SYNERGA - Prezes Zarządu
APOLLO - Prezes Zarządu
FOOTHILL - Przewodniczący RN
IMPERIO - Sekretarz RN
ICECODE - Członek RN
EASYCALL - Członek RN
ADVERTIG - Członek RN
EKIPA - Członek RN
TREX - Członek RN
NEXITY - Członek RN
HONEYPAY - Członek RN
TRINITY - Członek RN
MRHAMBUR - Członek RN
Wójcik Jakub Członek RN 2020-08-31 -
Marmul Przemysław Członek RN 2021-06-29 -
Górska Monika Członek RN 2022-06-29 EKIPA - Członek RN
Osiński Adam Członek RN 2022-06-29 FRESH - Członek RN
POWPRI - Członek RN
ECOSPACE - Członek RN