2,8000 zł
4,67% 0,1250 zł
ONE MORE LEVEL S.A. (OML)

Wyniki finansowe - ONEMORE

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 3 636 1 572 3 132 3 511
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 957 -1 312 -493 -1 401
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 028 -1 314 -477 -1 405
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 028 -1 314 -477 -1 405
Amortyzacja (tys.) 1 125 1 111 1 118 1 120
EBITDA (tys.) 2 082 -201 625 -281
Aktywa (tys.) 34 608 35 358 36 518 36 959
Kapitał własny (tys.)* 22 655 21 469 20 864 19 084
Liczba akcji (tys. szt.) 53 516,440 53 516,440 53 516,440 53 516,440
Zysk na akcję (zł) 0,019 -0,025 -0,009 -0,026
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,423 0,401 0,390 0,357
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej