15,8000 zł
-1,25% -0,2000 zł
LSI Software SA (LSI)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - LSISOFT

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Dostawca własnego oprogramowania dla sektorów detalicznego (retail) i gastronomiczno-hotelarskiego (hospitality). Jest także producentem własnego systemu klasy ERP (Enterprise Resource Planning) oraz oprogramowania do obsługi obiektów rekreacyjno-sportowych. Kompleksowa oferta obejmuje również usługi konsultacyjne, wdrożeniowe, serwis a także dostawy specjalistycznych rozwiązań sprzętowych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Stanisława Przybyszewskiego 176/178
Kod: 93-120
Miejscowość: Łódź
Kraj: Polska
Telefon: +48 0426632290
Fax: +48 0426632299
Internet: www.lsisoftware.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: LSI Software SA
Prezes: Siewiera Grzegorz
Sektor:
EKD: działalność związana z oprogramowaniem
Liczba akcji: 3 260 762
Zatrudnienie:
  • 177 (2022r.) - spółka
  • 189 (2022r.) - grupa
Audytor: KPW Audyt sp. z o.o.
NIP: 7251697775
KRS: 0000059150
EKD: 6201Z
Ticker GPW: LSI
ISIN: PLLSSFT00016

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 51 520 039,6 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 3 260 762 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 578 377
Liczba głosów na WZA: 4 860 762 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 48,39%
Kapitał akcyjny: 3 260 762,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 042 697
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 62,59%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 51,61%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Siewiera Grzegorz wraz z SG Invest sp. z o.o., ZWZ 966 080 (29,62%) 2 430 400 (50,00%) 2023-07-28 -
Value Fund Poland Activist FIZ 612 297 (18,77%) 612 297 (12,59%) 2023-10-19 -
LSI Software SA 50 485 (1,54%) 50 485 (0,00%) 2018-12-28 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A2 - subskrypcja prywatna 24 524
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria A3 - subskrypcja prywatna 100 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria A4 - subskrypcja prywatna 100 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria A6 - subskrypcja prywatna 19 098
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria A - akcje założycielskie 1998-11-06 600 000
600 000,00
1,00 1,00 600 000
600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-11-09
seria D 1999-04-29 268 500
268 500,00
1,00 1,00 1 343 500
1 343 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1999-09-23
2007-03-02
seria C 1999-04-29 75 000
75 000,00
1,00 1,00 1 075 000
1 075 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1999-09-23
2007-04-23
seria B - aport: prawa autorskie do programów komputerowych, sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny i biurowy 1999-04-29 400 000
400 000,00
1,00 1,00 1 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1999-09-23
seria F - Regionalne Fundusze Inwestycji sp. z o.o. 2000-02-11 58 940
399 613,20
1,00 6,78 1 638 415
1 638 415,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-08-31
2007-03-02
seria E - Regionalne Fundusze Inwestycji sp. z o.o. 2000-02-11 235 975
1 599 910,50
1,00 6,78 1 579 475
1 579 475,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-08-31
2007-04-23
seria H - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A, warunkowa rejestracja 2006-09-19; uchwała uchylona przez WZA z 04.06.2009 2006-06-29 300 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G 2006-06-29 428 621
1 285 863,00
1,00 3,00 2 067 036
2 067 036,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-09-19
2007-03-02
seria I - subskrypcja publiczna 2006-09-11 1 000 000
11 000 000,00
1,00 11,00 3 067 036
3 067 036,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-01-26
2007-03-02
seria J - oferta menedżerska Andrzej Ziółkowski i Piotr Żychski 2008-01-31 193 726
2 099 989,84
1,00 10,84 3 260 762
3 260 762,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-06-27
2008-08-05
seria K - subskrypcja prywatna 2009-10-05 1 450 000
4 350 000,00
1,00 3,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna 2014-12-22 1 814 644
15 170 423,84
1,00 8,36
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Softech sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2018-03-16

KDPW:
KRS:
GPW:

2018-04-13

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2023-08-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2023-08-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2019-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2019-07-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Siewiera Grzegorz Prezes Zarządu 2020-07-07 -
Strąk Grzegorz Członek Zarządu 2016-06-30 -
Czwojdziński Michał Członek Zarządu 2020-07-07 -
Michniewicz Tomasz Członek Zarządu 2023-03-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Zbrojewski Adrian Wiceprzewodniczący RN 2023-07-28 -
Kurkowski Andrzej Członek RN 2015-02-24 -
Węgierski Maciej Członek RN 2018-06-29 -
Drelich Jolanta Członek RN 2020-07-07 -
Skorupa Marcel Członek RN 2023-07-28 -