14,1000 zł
1,81% 0,2500 zł
LSI Software SA (LSI)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - LSISOFT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 10 925 6 484 16 341 10 499
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -766 -5 212 7 364 -562
Zysk (strata) brutto (tys.) -800 -5 243 7 174 -449
Zysk (strata) netto (tys.)* -160 -5 355 7 346 -561
Amortyzacja (tys.) 996 1 089 1 005 1 000
EBITDA (tys.) 230 -4 123 8 369 438
Aktywa (tys.) 53 980 52 318 54 215 55 630
Kapitał własny (tys.)* 39 848 34 493 41 839 41 278
Liczba akcji (tys. szt.) 3 260,762 3 260,762 3 260,762 3 260,762
Zysk na akcję (zł) -0,049 -1,642 2,253 -0,172
Wartość księgowa na akcję (zł) 12,220 10,578 12,831 12,659
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej