pb.pl
18,4000 zł
-0,54% -0,1000 zł
Lubelski Węgiel SA (LWB)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - BOGDANKA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 557 549 527 776 531 749 464 081
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 113 841 77 872 55 543 44 894
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 111 273 79 439 56 060 43 563
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 87 949 66 029 44 795 33 502
Amortyzacja (tys. zł) 97 718 99 055 100 953 89 913
EBITDA (tys. zł) 211 559 176 927 156 496 134 807
Aktywa (tys. zł) 4 119 940 4 169 541 4 252 464 4 351 817
Kapitał własny (tys. zł)* 3 111 526 3 177 555 3 218 143 3 251 645
Liczba akcji (tys. szt.) 34 013,590 34 013,590 34 013,590 34 013,590
Zysk na akcję (zł) 2,586 1,941 1,317 0,985
Wartość księgowa na akcję (zł) 91,479 93,420 94,613 95,598
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej