pb.pl
18,3600 zł
-0,76% -0,1400 zł
Lubelski Węgiel SA (LWB)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - BOGDANKA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka jest jednym z liderów rynku producentów węgla kamiennego w Polsce, wyróżniających się na tle branży m.in.: pod względem wydajności wydobycia węgla kamiennego oraz planów inwestycyjnych zakładających udostępnienie nowych złóż. Węgiel kamienny energetyczny oferowany przez spółkę stosowany jest przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej, cieplnej i produkcji cementu. Odbiorcami są w głównej mierze firmy przemysłowe, przede wszystkim podmioty prowadzące działalność w branży elektroenergetycznej zlokalizowane we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. LW Bogdanka należy do Grupy Kapitałowej Enea.

Dane teleadresowe

Ulica: Bogdanka
Kod: 21-013
Miejscowość: Puchaczów
Kraj: Polska
Telefon: +48 81 4625100
Fax: +48 81 4625191
Internet: www.lw.com.pl
Email: bogdanka@lw.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Lubelski Węgiel Bogdanka SA
Prezes: Wasil Artur
Sektor: górnictwo węgla
EKD: wydobywanie węgla kamiennego
Liczba akcji: 34 013 590
Zatrudnienie:
  • 4 749 (2018r.) - spółka
  • 5 385 (2018r.) - grupa
Audytor: PricewaterhouseCoopers Polska sp. z o.o. Audyt sp.k.
NIP: 7130005784
KRS: 0000004549
EKD: 05,10
Ticker GPW: LWB
ISIN: PLLWBGD00016

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

JSW

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 625 850 056 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 34 013 590 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 22 448 834
Liczba głosów na WZA: 34 013 590 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 65,99%
Kapitał akcyjny: 170 067 950,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 22 448 834
Cena nominalna akcji: 5,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 65,99%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 34,01%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Enea SA wraz z Enea Wytwarzanie sp. z o.o. 22 448 834 (65,99%) 22 448 834 (65,99%) 2015-10-29 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2 162 000
108 100 000,00
50,00 50,00 2 162 000
108 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-07-16
1993-03-01
2009-07-22
obniżenie kapitału umorzenie akcji 1994-12-29 0
0,00
50,00 0,00 1 635 169
81 758 450,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B 1994-12-29 685 800
0,00
50,00 0,00 2 320 969
116 048 450,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2013-02-04
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii B 1995-04-18 0
0,00
50,00 0,00 2 307 387
115 369 350,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C 1995-04-18 13 582
0,00
50,00 0,00 2 320 696
116 048 450,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji serii B 2004-12-28 0
0,00
50,00 0,00 2 301 086
115 067 950,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-01-13
split 1:10 połączenie w serię A dotychczasowych seri A, B i C 2008-10-28 0
0,00
5,00 0,00 23 013 590
115 067 950,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja publiczna 2008-11-14 11 000 000
528 000 000,00
5,00 48,00 34 013 590
170 067 950,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-07-16
2009-07-10
2009-07-22
seria D - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2013-07-04 1 360 540
6 802 700,00
5,00 5,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-07-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2019-07-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2017-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2017-07-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2015-10-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2015-09-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2014-10-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,80 zł
2014-09-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,80 zł
2013-10-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,06 zł
2013-09-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,06 zł
2012-08-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2012-05-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2011-08-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,40 zł
2011-07-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,40 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Wasil Artur Prezes Zarządu 2018-03-21 -
Partyka Adam Wiceprezes Zarządu 2016-04-01 -
Wasilewski Artur Wiceprezes Zarządu 2018-10-08 -
Dumkiewicz Dariusz Wiceprezes Zarządu 2018-10-15 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Stopyra Michał Członek RN 2013-11-22 -
Jankowski Szymon Członek RN 2016-02-23 -
Antczak-Bogajczyk Izabela Członek RN 2019-07-24 -
Batyra Dariusz Członek RN 2020-07-30 -
Chudek Anna Członek RN 2020-07-30 -
Rożnawski Bartosz Członek RN 2020-07-30 -