pb.pl
1,7000 zł
0,00% 0,0000 zł
MADKOM SA (MAD)

Informacje o spółce - MADKOM

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Jest dostawcą i integratorem autorskiego oprogramowania do zarządzania dokumentami, informacją i procesami w administracji publicznej.

Dane teleadresowe

Ulica: Al. Zwycięstwa 96/98
Kod: 81-451
Miejscowość: Gdynia
Kraj: Polska
Telefon: +48 58 7126020
Fax: +48 58 6982162
Internet: www.madkom.pl
Email: inwestor@madkom.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Madkom SA
Prezes:
Sektor: oprogramowanie
EKD: działalność związana z oprogramowaniem
Liczba akcji: 5 069 750
Zatrudnienie:
  • 33 (2016r.) - spółka
  • 23 (2017r.) - grupa
Audytor: Transfer sp. z o.o.
NIP: 5862272756
KRS: 0000394954
EKD: 62,01
Ticker GPW: MAD
ISIN: PLMADKM00019

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 8 618 575 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 5 069 750 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 026 218
Liczba głosów na WZA: 5 069 750 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 79,41%
Kapitał akcyjny: 5 069 750,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 026 218
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 79,41%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 20,59%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Madkom sp. z o.o. WZA 3 576 218 (70,54%) 3 576 218 (70,54%) 2016-02-18 -
Innovo sp. z o.o. 450 000 (8,87%) 450 000 (8,87%) 2014-08-14 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria E 2 800 000
588 000,00
0,10 0,21 50 697 500
5 069 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-05-12
realizacja oferty menedżerskiej seria C 1 807 500
180 750,00
0,10 0,10 47 897 500
4 789 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-05-12
seria A - akcje założycielskie 2011-06-29 36 490 000
3 649 000,00
0,10 0,10 36 490 000
3 649 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-08-03
2011-08-31
seria B - subskrypcja prywatna 2012-04-20 5 000 000
1 000 000,00
0,10 0,20 41 490 000
4 149 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-08-03
2012-06-15
seria C - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2013-02-05 2 000 000
200 000,00
0,10 0,10 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - Qumak SA 2013-10-28 4 600 000
506 000,00
0,10 0,11 46 090 000
4 609 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-18
seria E - subskrypcja prywatna 2013-12-11 2 800 000
588 000,00
0,10 0,21 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 10:1 2014-06-23 0
0,00
1,00 0,00 5 069 750
5 069 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-08-06
seria F - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2014-06-23 100 000
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii C 2014-06-23 100 000
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii D 2014-06-23 100 000
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - subskrypcja prywatna 2015-11-17 960 000
2 016 000,00
1,00 2,10 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2014-09-10 Split 10:1

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Bisewski Mieszko Członek RN 2016-07-25 -
Przybyłowski Michał Członek RN 2017-06-22 -
Wolny Wojciech Członek RN 2019-06-26 -
Pawlak Krzysztof Członek RN 2020-08-24 -