pb.pl
1,7000 zł
0,00% 0,0000 zł
MADKOM SA (MAD)

Wyniki finansowe - MADKOM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 3 283 5 604 3 007 4 136
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -456 1 004 -205 465
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -464 1 007 -229 463
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -392 656 -76 404
Amortyzacja (tys. zł) 399 341 405 447
EBITDA (tys. zł) -57 1 345 200 912
Aktywa (tys. zł) 10 057 10 120 11 103 11 844
Kapitał własny (tys. zł)* 5 952 6 046 5 970 6 374
Liczba akcji (tys. szt.) 5 069,750 5 069,750 5 069,750 5 069,750
Zysk na akcję (zł) -0,077 0,129 -0,015 0,080
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,174 1,193 1,178 1,257
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej