3,7800 zł
-10,85% -0,4600 zł
Honey Payment Group S.A. (HPG)

Informacje o spółce - HONEYPAY

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka jest właścicielem aplikacji Dotbee wspomagającej inwestorów w przygotowaniu analiz dla rynków finansowych w 45 językach w ponad 130 karajach oraz systemu Mambon umożliwiającego zakup kart podarunkowych.

Dane teleadresowe

Ulica: Al. Jerozolimskie 65/79
Kod: 00-697
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon:
Fax:
Internet: honeypayment.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Honey Payment Group SA
Prezes: Szulik Grzegorz
Sektor:
EKD: działalność portali internetowych
Liczba akcji: 17 045 000
Zatrudnienie:
  • 0 (2022r.) - spółka
  • 0 (2016r.) - grupa
Audytor: Global Audit Partner Boczkowski, Duś, Procner sp.k.
NIP: 9372602941
KRS: 0000335507
EKD: 6312Z
Ticker GPW: HPG
ISIN: PLMAXMS00010

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 64 430 100 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 17 045 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 16 140 546
Liczba głosów na WZA: 17 045 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 94,67%
Kapitał akcyjny: 17 045 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 16 140 546
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 94,67%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 5,33%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Tomczyk Mariola 3 606 972 (21,16%) 3 606 972 (21,16%) 2023-09-20 -
Szulik Grzegorz 3 596 905 (21,10%) 3 596 905 (21,10%) 2023-09-20 -
Napierska Hanna 3 596 214 (21,09%) 3 596 214 (21,09%) 2023-09-20 -
Spark Light Capital SCSp 2 954 997 (17,33%) 2 954 997 (17,33%) 2023-09-20 -
Ciszewski January bezpośrednio, wraz z JR Holding ASI SA 1 352 039 (7,93%) 1 352 039 (7,93%) 2023-09-20 OML, IMR, UNV, ICG, MRG, O2T, IMP, GTY, FTL, SNG, AIN, EEE, NXG, BRH, ECL, GDC, PRA, APC, JRH, KBJ, OXY, OUT, ALG,
Filipiak Tomasz 1 033 419 (6,06%) 1 033 419 (6,06%) 2023-09-20 PRT,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2009-07-28 5 000 000
0,10 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-02-22
seria C - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2009-09-08 10 000 000
0,10 15 000 000
1 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-10-04
seria B - subskrypcja prywatna 2010-10-20 3 750 000
1 125 000,00
0,10 0,30 18 750 000
1 875 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-10
seria E - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2011-06-09 37 500 000
3 750 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 10:1 2014-06-30
1,00 1 875 000
1 875 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-08-25
seria D - subskrypcja prywatna 2023-06-30 15 170 000
328 885 600,00
1,00 21,68 17 045 000
17 045 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-09-20
zmiana firmy z Maximus SA na Honey Payment Group SA 2023-06-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2023-09-20
seria F - subskrypcja prywatna 2023-12-14 1 193 150
25 056 150,00
1,00 21,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna 2023-12-14 511 350
511 350,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2014-11-21 Split 10:1

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Szulik Grzegorz Prezes Zarządu 2023-10-01 -
Podolski, Jarosław Gerard Wiceprezes Zarządu 2023-12-14 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Wykurz Tomasz Członek RN 2022-02-22 SYNERGA - Prezes Zarządu
APOLLO - Prezes Zarządu
FOOTHILL - Przewodniczący RN
IMPERIO - Sekretarz RN
ONEMORE - Członek RN
ICECODE - Członek RN
EASYCALL - Członek RN
ADVERTIG - Członek RN
EKIPA - Członek RN
TREX - Członek RN
NEXITY - Członek RN
TRINITY - Członek RN
MRHAMBUR - Członek RN
Krupa Piotr Członek RN 2022-02-22 SYNERGA - Członek RN
UNIVERSE - Członek RN
EKIPA - Członek RN
AIGAMES - Członek RN
FOOTHILL - Członek RN
Ignacy Patrycja Członek RN 2022-06-30 EKIPA - Członek RN
ADVERTIG - Członek RN
SYNERGA - Członek RN
ICECODE - Członek RN
APOLLO - Członek RN
UNIVERSE - Członek RN
FOOTHILL - Członek RN
TRINITY - Członek RN
PRIME - Członek RN
Tomczyk Bartosz Członek RN 2023-11-17 -
Krawczyński Dariusz Członek RN 2023-12-14 -
Lipczyk Adam Członek RN 2023-12-14 -