3,7800 zł
-10,85% -0,4600 zł
Honey Payment Group S.A. (HPG)

Wyniki finansowe - HONEYPAY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2017 II Q 2017 III Q 2022 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 51 155 0 151
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -61 -74 -25 -12 354
Zysk (strata) brutto (tys.) -16 10 -14 -12 325
Zysk (strata) netto (tys.)* -12 13 -14 -12 325
Amortyzacja (tys.) 39 69 0 12 123
EBITDA (tys.) -22 -5 -25 -231
Aktywa (tys.) 2 206 2 432 1 634 330 781
Kapitał własny (tys.)* 2 101 2 114 1 485 318 077
Liczba akcji (tys. szt.) 1 875,000 1 875,000 1 875,000 17 045,000
Zysk na akcję (zł) -0,006 0,007 -0,007 -0,723
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,121 1,127 0,792 18,661
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej