0,0410 zł
-5,75% -0,0025 zł
Hornigold SA (HRL)

Informacje o spółce - HORNIGOLD

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka prowadzi działalność opartą na krótkoterminowym wynajmie i sprzedaży luksusowych apartamentów, stanowiących atrakcyjną alternatywę dla usług hotelarskich.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Bernarda Krawczyka 2/6
Kod: 40-423
Miejscowość: Katowice
Kraj: Polska
Telefon: + 48 534067014
Fax: + 48 534067014
Internet: www.hornigold.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Hornigold Reit SA
Prezes: Kita Kamil
Sektor:
EKD: obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
Liczba akcji: 168 665 617
Zatrudnienie:
  • 0 (2022r.) - spółka
  • 0 (2022r.) - grupa
Audytor: GLC Audit sp. z o.o.
NIP: 5272629714
KRS: 0000363689
EKD: 55,20
Ticker GPW: HRL
ISIN: PLMBLPR00018

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 6 915 290,297 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 168 665 617 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 126 810 573
Liczba głosów na WZA: 168 665 617 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 75,18%
Kapitał akcyjny: 16 866 561,70 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 126 810 573
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 75,18%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 24,82%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Berg Holding SA 107 666 041 (63,83%) 107 666 041 (63,83%) 2023-02-21 MRG, GTP,
Zieliński Andrzej 19 144 532 (11,35%) 19 144 532 (11,35%) 2019-07-09 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 11 600 000
0,10 11 600 000
1 160 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-08-26
seria B - Ventures Hub sp. z o.o. 2010-09-09 4 000 000
400 000,00
0,10 0,10 15 600 000
1 560 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-08
seria C - subskrypcja prywatna 2011-02-16 1 400 000
0,10 17 000 000
1 700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna 2011-08-01 102 000 000
0,10 119 000 000
11 900 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-01-30
seria E - prawo poboru 7:2 2011-08-01 7 226 025
722 602,50
0,10 0,10 126 226 025
12 622 602,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-01-30
połączenie z Go Mobi! sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2011-08-18

KDPW:
KRS:
GPW:

2011-12-30
zmiana firmy z Mobile Partner SA na Hornigold Reit SA 2018-05-21

KDPW:
KRS:
GPW:

2018-08-28
seria F - subskrypcja prywatna 2018-06-29 1 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna 2018-10-10 37 366 666
5 604 999,90
0,10 0,15 163 592 691
16 359 269,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-02-25
seria G - subskrypcja prywatna 2019-10-01 5 072 926
0,10 168 665 617
16 866 561,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-08-14

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2011-08-17 Prawo poboru 7:2
2011-08-17 Prawo poboru 1:2

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kita Kamil Prezes Zarządu 2018-03-29 BERGHOLD - Członek Zarządu

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Piechniczek Ofka Członek RN 2018-05-21 -
Zielińska Teresa Członek RN 2020-05-15 -
Lechkun Sebastian Członek RN 2022-05-04 BERGHOLD - Członek RN
GEOTERM - Członek RN
Larysz Sebastian Członek RN 2022-05-04 -