0,0410 zł
-5,75% -0,0025 zł
Hornigold SA (HRL)

Wyniki finansowe - HORNIGOLD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2022 III Q 2022 IV Q 2022 I Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 1 041 850 850 302
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -45 108 108 119
Zysk (strata) brutto (tys.) -550 -30 -30 106
Zysk (strata) netto (tys.)* -550 -30 -30 106
Amortyzacja (tys.) 127 127 127 2
EBITDA (tys.) 82 235 235 121
Aktywa (tys.) 33 866 33 742 33 742 19 802
Kapitał własny (tys.)* 7 476 7 421 7 421 -294
Liczba akcji (tys. szt.) 168 665,617 168 665,617 168 665,617 168 665,617
Zysk na akcję (zł) -0,003 0,000 0,000 0,001
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,044 0,044 0,044 -0,002
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej