0,0560 zł
-5,08% -0,0030 zł
Hornigold SA (HRL)

Wyniki finansowe - HORNIGOLD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 434 538 1 041 850
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -387 122 -45 108
Zysk (strata) brutto (tys.) -556 -95 -550 -30
Zysk (strata) netto (tys.)* -211 -95 -550 -30
Amortyzacja (tys.) 86 127 127 127
EBITDA (tys.) -301 249 82 235
Aktywa (tys.) 34 684 33 820 33 866 33 742
Kapitał własny (tys.)* 8 884 8 358 7 476 7 421
Liczba akcji (tys. szt.) 168 665,617 168 665,617 168 665,617 168 665,617
Zysk na akcję (zł) -0,001 -0,001 -0,003 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,053 0,050 0,044 0,044
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej