16,3000 zł
-1,81% -0,3000 zł
MCI Capital S.A. (MCI)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - MCI

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 7 891 3 607 3 474 3 250
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 46 487 -41 227 -90 208 69 378
Zysk (strata) brutto (tys.) 43 318 -43 695 -95 735 64 632
Zysk (strata) netto (tys.)* 39 979 -41 111 -81 403 80 326
Amortyzacja (tys.) 314 51 150 133
EBITDA (tys.) 46 801 -41 176 -90 058 69 511
Aktywa (tys.) 2 087 823 2 064 233 1 988 872 2 065 267
Kapitał własny (tys.)* 1 824 866 1 808 247 1 726 844 1 771 483
Liczba akcji (tys. szt.) 51 432,385 51 432,385 51 432,385 51 432,385
Zysk na akcję (zł) 0,777 -0,799 -1,583 1,562
Wartość księgowa na akcję (zł) 35,481 35,158 33,575 34,443
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej