16,3000 zł
-1,81% -0,3000 zł
MCI Capital S.A. (MCI)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - MCI

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Wiodący europejski fundusz technologiczny skoncentrowany na transformacji i gospodarce cyfrowej. Inwestycje realizowane są w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Niemczech i Austrii (DACH), w krajach byłego Związku Radzieckiego (CIS) i w Turcji.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Rondo Ignacego Daszyńskiego 1
Kod: 00-843
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon:
Fax:
Internet: www.mci.pl
Email: office@mci.eu

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
3 615 385 72,30%
PEMANAGER 999 685 29,19%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna SA
Prezes: Czechowicz Tomasz
Sektor:
EKD: pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Liczba akcji: 52 461 033
Zatrudnienie:
  • 15 (2021r.) - spółka
  • 17 (2014r.) - grupa
Audytor: KPMG Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 8992296521
KRS: 0000004542
EKD: 70,22
Ticker GPW: MCI
ISIN: PLMCIMG00012

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 855 114 837,9 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 52 461 033 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 39 950 983
Liczba głosów na WZA: 52 461 033 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 76,14%
Kapitał akcyjny: 52 461 033,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 39 950 983
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 77,55%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 23,86%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Czechowicz Tomasz wraz z MCI Management sp. z o.o. 39 950 983 (76,14%) 39 950 983 (77,55%) 2021-06-29 -
MCI Capital ASI SA 945 259 (1,79%) 945 259 (0,00%) 2020-02-21 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria S - subskrypcja prywatna 4 597 250
1,00 51 970 239
51 970 239,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-05-12
2011-11-07
realizacja obligacji zamiennych seria F 7 000
1,00 39 970 350
39 970 350,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-06-25
seria L - subskrypcja prywatna Tomasz Czechowicz oraz Czechowicz Ventures Sp. z o.o. 3 200 000
24 640 000,00
1,00 7,70 44 657 000
44 657 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-10-22
podwyższenie kapitału 265 269
1,00 44 922 269
44 922 269,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-01-26
seria M 111 172
1,00 45 033 441
45 033 441,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-09-02
podwyższenie kapitału seria W, U1, J 321 155
1,00 62 346 627
62 346 627,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-06-27
seria O 461 831
1,00 45 495 272
45 495 272,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-09-02
podwyższenie kapitału seria V 40 500
1,00 59 937 472
59 937 472,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-14
2011-11-07
seria R - subskrypcja prywatna 59 740
1,00 47 372 989
47 372 989,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-04-02
2010-02-26
2010-04-26
podwyższenie kapitału seria J 2 312 000
1,00 59 896 972
59 896 972,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-06-27
2011-04-01
realizacja oferty menedżerskiej seria H 696 350
724 204,00
1,00 1,04 39 963 350
39 963 350,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-03-14
realizacja oferty menedżerskiej seria G 1 467 000
1 525 680,00
1,00 1,04 39 267 000
39 267 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-10-12
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria I 100 000
1,00 62 446 627
62 446 627,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-01-24
2013-10-08
połączenie z MCI Fund Management sp. z o.o. bez podwyższania kapitału

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-02-21
podwyższenie kapitału seria J 2 088 000
1,00 62 025 472
62 025 472,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-06-27
2011-05-23
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria A1 33 482
1,00 52 920 078
52 920 078,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-10-02
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria A1 33 482
1,00 52 886 596
52 886 596,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-02-23
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria A1 33 482
1,00 52 953 560
52 953 560,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-06-12
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria I 285 750
1,00 62 732 377
62 732 377,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-05-28
2014-11-20
seria A - akcje założycielskie 1999-07-16 100
100 000,00
1 000,00 1 000,00 100
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-11-03
1999-07-21
2001-02-01
seria C - Howell SA 1999-08-30 12 500
12 500 000,00
1 000,00 1 000,00 32 100
32 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-11-03
1999-11-16
2001-02-01
seria B - Czechowicz Ventures sp. z o.o. (aport: akcje CCS SA i JTT Computer SA) 1999-08-30 19 500
19 500 000,00
1 000,00 1 000,00 19 600
19 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-11-03
1999-11-16
2001-02-01
seria D - Howell SA 2000-01-18 500
3 550 000,00
1 000,00 7 100,00 32 600
32 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-11-03
2000-04-28
2001-02-01
seria E - subskrypcja publiczna 2000-05-26 5 200 000
31 200 000,00
1,00 6,00 37 800 000
37 800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-11-03
2000-12-29
2001-02-01
split 1:1000 2000-05-26
1,00 32 600 000
32 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-06-14
kapitał docelowy 2001-12-21 2 200 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - za obligacje zamienne rejstracja warunkowa: 2004-05-17 2004-05-17 5 000 000
30 000 000,00
1,00 6,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - oferta menedżerska 2004-12-17 2 200 000
2 420 000,00
1,00 1,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - za obligacje zamienne zmieniona uchwałą WZA z 31.07.2009 2008-06-20 8 000 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - prawo poboru 12:1 zmieniona uchwałą WZA z 27.01.2009, zawieszona kom. z dnia 12.03.2009, uchylona uchwałą WZA z 21.12.2010 2008-09-25 3 757 189
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria N - subskrypcja publiczna zawieszona kom. z dnia 12.03.2009, uchylona uchwałą WZA z 21.12.2010 2009-01-27 2 254 313
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria P - subskrypcja prywatna 2009-07-14 1 817 977
1,00 47 313 249
47 313 249,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-12-02
seria T2 - subskrypcja prywatna 2010-12-21 3 254 913
1,00 57 575 152
57 575 152,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-01-25
2011-11-07
seria U - subskrypcja prywatna 2010-12-21 9 820
1,00 57 584 972
57 584 972,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-01-25
seria T1 - subskrypcja prywatna 2010-12-21 2 350 000
1,00 54 320 239
54 320 239,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-01-25
seria V - subskrypcja prywatna 2010-12-21 40 500
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2012-06-05 400 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria Z - subskrypcja prywatna za obligacje serii G1 - G5 2012-09-17 5 555 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z MCI Management SA na MCI Capital SA 2015-11-17

KDPW:
KRS:
GPW:

2015-12-02
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2015-11-17 -952 758
1,00 61 779 619
61 779 619,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-12-02
seria A1 - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii C 2016-06-28 100 446
100 446,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2016-12-08 -3 027 421
1,00 58 752 198
58 752 198,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-15
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2017-06-05 -5 899 084
1,00 52 853 114
52 853 114,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-06-23
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2019-11-28 -3 000 000
1,00 49 953 560
49 953 560,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-02-21
zmiana firmy z MCI Capital SA na MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna SA 2020-08-31

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-09-29
seria B1 - połączeniowa parytet wymiany: 1:1 dl akcjonariuszy Private Equity Managers SA 2021-04-20 1 478 825
1,00 51 432 385
51 432 385,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-06-21
seria C1 - subskrypcja prywatna 2022-06-27 1 028 648
1 028 648,00
1,00 1,00 52 461 033
52 461 033,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-09-20

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-10-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2022-09-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2021-09-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,54 zł
2021-09-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,54 zł
2008-11-19 Prawo poboru 20:1
2008-11-18 Prawo poboru 12:1
2003-07-28 Asymilacja akcji
2002-02-25 Asymilacja akcji
2001-08-28 Asymilacja akcji seria B

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Czechowicz Tomasz Prezes Zarządu 2022-06-28 PEMANAGE - Prezes Zarządu
HOOPLAPL - Przewodniczący RN
ABCDAT - Członek RN
- Członek RN
ANSWEAR - Członek RN
Ogryczak Ewa Wiceprezes Zarządu 2020-06-09 PEMANAGE - Wiceprezes Zarządu

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Warzocha Grzegorz Członek RN 2015-06-03 LIBET - Członek RN
PEMANAGE - Członek RN
Grendowicz, Mariusz Cezary Członek RN 2017-06-28 PEMANAGE - Przewodniczący RN
- Wiceprzewodniczący RN
GETINOBL - Członek RN
GTC - Członek RN
Jacaszek Andrzej Członek RN 2019-06-27 MIDAS - Członek RN
MARVIPOL - Członek RN
BAHOLDIN - Członek RN
Kasiński Marcin Członek RN 2020-07-01 PEMANAGE - Członek RN
Dubiński Jarosław Członek RN 2020-06-30 PEMANAGE - Wiceprzewodniczący RN
EFH - Sekretarz RN
GETBACK - Członek RN
Jagiełło Zbigniew Członek RN 2022-06-27 -