pb.pl
11,1000 zł
-3,48% -0,4000 zł
Megaron SA (MEG)

Wyniki finansowe - MEGARON

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 10 647 11 708 10 401 13 741
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 921 1 427 -233 1 607
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 886 1 373 -256 1 581
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 744 1 091 -239 1 225
Amortyzacja (tys. zł) 546 626 641 624
EBITDA (tys. zł) 1 467 2 053 408 2 231
Aktywa (tys. zł) 41 685 41 697 38 391 42 358
Kapitał własny (tys. zł)* 20 218 21 309 21 070 22 295
Liczba akcji (tys. szt.) 2 700,000 2 700,000 2 700,000 2 700,000
Zysk na akcję (zł) 0,276 0,404 -0,089 0,454
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,488 7,892 7,804 8,257
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej