pb.pl
8,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Megaron SA (MEG)

Wyniki finansowe - MEGARON

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 9 289 11 616 9 340 12 167
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -514 1 667 -40 1 578
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -530 1 631 -110 1 559
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -490 1 232 138 1 231
Amortyzacja (tys. zł) 515 529 516 551
EBITDA (tys. zł) 1 2 196 476 2 129
Aktywa (tys. zł) 39 943 41 775 38 722 40 737
Kapitał własny (tys. zł)* 16 870 18 103 18 242 19 473
Liczba akcji (tys. szt.) 2 700,000 2 700,000 2 700,000 2 700,000
Zysk na akcję (zł) -0,181 0,456 0,051 0,456
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,248 6,705 6,756 7,212
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej