57,8000 zł
-1,87% -1,1000 zł
ML System SA (MLS)

Wyniki finansowe - MLSYSTEM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 49 029 67 367 54 931 50 332
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -1 190 1 892 -1 701 400
Zysk (strata) brutto (tys.) -1 409 1 264 -2 713 -859
Zysk (strata) netto (tys.)* -1 830 360 -2 750 -1 009
Amortyzacja (tys.) 6 124 6 570 7 025 7 392
EBITDA (tys.) 4 934 8 462 5 324 7 792
Aktywa (tys.) 374 699 390 215 375 609 382 549
Kapitał własny (tys.)* 145 736 146 200 143 450 142 440
Liczba akcji (tys. szt.) 6 484,243 6 484,243 6 484,243 6 484,243
Zysk na akcję (zł) -0,282 0,056 -0,424 -0,156
Wartość księgowa na akcję (zł) 22,475 22,547 22,123 21,967
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej