pb.pl
22,0000 zł
2,33% 0,5000 zł
ML System SA (MLS)

Wyniki finansowe - MLSYSTEM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 36 858 15 632 26 436 23 856
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 689 1 324 1 474 2 054
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 371 936 1 218 1 682
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 384 936 1 218 1 682
Amortyzacja (tys. zł) 1 712 1 828 2 103 2 412
EBITDA (tys. zł) 3 401 3 152 3 577 4 466
Aktywa (tys. zł) 179 346 184 367 219 744 227 144
Kapitał własny (tys. zł)* 74 838 75 840 76 172 77 905
Liczba akcji (tys. szt.) 5 650,000 5 650,000 5 650,000 5 650,000
Zysk na akcję (zł) 0,245 0,166 0,216 0,298
Wartość księgowa na akcję (zł) 13,246 13,423 13,482 13,788
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej