0,6750 zł
11,57% 0,0700 zł
Mineral Midrange SA (MND)

Informacje o spółce - MINERAL

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Świadczy klientom korporacyjnym usługi w zakresie Business Intelligence, Enterprise Planning, Finance Consolidation, jest dostawcą rozwiązań klasy Corporate Performance Management. Rozwiązania oferowane przez spółkę to systemy do raportowania, systemy wspomagające proces planowania i budżetowania oraz integracja i konsolidacja danych finansowych. Znajdują zastosowanie w takich branżach jak: bankowość, ubezpieczenia, energetyka, FMCG/CPG, przemysł, administracja publiczna.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Krakowiaków 50
Kod: 02-255
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 8408500
Fax: +48 22 8809408
Internet: www.mineralmidrange.com
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Mineral Midrange SA
Prezes: Lewicki Tomasz
Sektor:
EKD: działalność związana z oprogramowaniem
Liczba akcji: 4 408 709
Zatrudnienie:
  • 13 (2023r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy - Audyt sp. z o.o.
NIP: 5262675144
KRS: 0000300429
EKD: 6201Z
Ticker GPW: MND
ISIN: PLMNRLM00010

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 2 975 878,575 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 4 408 709 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 421 962
Liczba głosów na WZA: 4 408 709 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 77,60%
Kapitał akcyjny: 440 870,90 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 421 962
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 77,60%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 22,40%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Lewicki Tomasz NWZ 1 175 000 (26,65%) 1 175 000 (26,65%) 2023-07-20 -
Twarowski Robert 1 036 360 (23,50%) 1 036 360 (23,50%) 2021-02-12 -
Zantonowicz Marcin ZWZ 648 451 (14,70%) 648 451 (14,70%) 2020-07-13 -
Wojtachnia Marek 562 151 (12,75%) 562 151 (12,75%) 2021-02-12 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
obniżenie kapitału umorzenie akcji -84 822
0,10 5 685 166
568 516,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-09
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2008-02-08 5 000 000
500 000,00
0,10 0,10 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-06-27
2008-02-29
seria B - subskrypcja prywatna 2008-04-14 769 988
1 501 476,60
0,10 1,95 5 769 988
576 998,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-06-27
2008-08-11
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii B 2015-01-14 -9 000
0,10 5 676 166
567 616,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-04-23
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2015-04-30 -36 000
0,10 5 640 166
564 016,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-06-19
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2015-05-28 -1 215 707
0,10 4 424 459
442 445,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-07-27
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2015-10-08 -9 000
0,10 4 415 459
441 545,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-11-05
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2016-03-18 -4 500
0,10 4 410 959
441 095,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-11
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2016-07-01 -2 250
0,10 4 408 709
440 870,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-07-18

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-07-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2016-07-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2015-07-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2015-07-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Lewicki Tomasz Prezes Zarządu 2008-07-03 ORZELBIA - Wiceprezes Zarządu
Wojtachnia Marek Członek Zarządu 2008-07-03 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Twarowski Robert Przewodniczący RN 2008-11-25 -
Zantonowicz Marcin Członek RN 2008-07-03 -
Skruch Michał Członek RN 2013-02-27 -
Stupak Paweł Członek RN 2014-04-10 -
Wrzask Sławomir Członek RN 2015-05-28 -