pb.pl
0,5600 zł
0,00% 0,0000 zł
Mineral Midrange SA (MND)

Wyniki finansowe - MINERAL

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 228 2 756 2 132 2 308
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 228 -11 232 172
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 243 -18 243 167
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 261 59 193 126
Amortyzacja (tys. zł) 33 36 37 28
EBITDA (tys. zł) 261 25 269 200
Aktywa (tys. zł) 3 415 2 919 2 855 3 791
Kapitał własny (tys. zł)* 937 961 1 183 1 279
Liczba akcji (tys. szt.) 4 408,709 4 408,709 4 408,709 4 408,709
Zysk na akcję (zł) 0,059 0,013 0,044 0,028
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,212 0,218 0,268 0,290
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej