0,6750 zł
11,57% 0,0700 zł
Mineral Midrange SA (MND)

Wyniki finansowe - MINERAL

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 3 571 3 797 1 225 4 026
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -92 290 -433 695
Zysk (strata) brutto (tys.) -108 261 -425 633
Zysk (strata) netto (tys.)* -118 204 -371 546
Amortyzacja (tys.) 52 54 67 70
EBITDA (tys.) -40 344 -366 765
Aktywa (tys.) 3 365 4 391 3 643 5 665
Kapitał własny (tys.)* 2 073 2 277 1 906 2 447
Liczba akcji (tys. szt.) 4 408,709 4 408,709 4 408,709 4 408,709
Zysk na akcję (zł) -0,027 0,046 -0,084 0,124
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,470 0,516 0,432 0,555
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej