pb.pl
2,0900 zł
1,46% 0,0300 zł
Monnari Trade SA (MON)

Wyniki finansowe - MONNARI

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 64 663 62 905 96 352 53 776
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 182 -2 951 15 188 -6 443
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 242 -3 766 16 938 -8 386
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 838 -3 127 14 338 -7 496
Amortyzacja (tys. zł) 5 495 4 900 6 382 5 223
EBITDA (tys. zł) 8 677 1 949 21 570 -1 220
Aktywa (tys. zł) 292 108 288 809 307 707 291 375
Kapitał własny (tys. zł)* 215 985 212 105 225 191 216 166
Liczba akcji (tys. szt.) 30 563,089 30 563,089 30 563,089 30 563,089
Zysk na akcję (zł) 0,093 -0,102 0,469 -0,245
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,067 6,940 7,368 7,073
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej