2,5000 zł
8,70% 0,2000 zł
Aforti Holding SA (AFH)

Informacje o spółce - AFHOL

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa oferuje komplementarne usługi finansowe dla klientów o szerokim spektrum portfelowym. Oferta skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych rozpoczynających gromadzenie kapitału, jak i doświadczonych inwestorów, a także firm średniej wielkości szukających optymalnych form finansowania własnej działalności i planów rozwojowych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Tytusa Chałubińskiego 8
Kod: 00-613
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 6475000
Fax: +48 22 2050819
Internet: www.aforti.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Aforti Holding SA
Prezes: Sytek Klaudiusz
Sektor:
EKD: działalność holdingów finansowych
Liczba akcji: 9 042 514
Zatrudnienie:
  • 5 (2023r.) - spółka
  • 92 (2023r.) - grupa
Audytor: Advantim sp. z o.o. Audit sp.k
NIP: 5252453755
KRS: 0000330108
EKD: 64,20
Ticker GPW: AFH
ISIN: PLMNTHL00016

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 22 606 285 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 9 042 514 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 708 717
Liczba głosów na WZA: 9 042 514 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 85,23%
Kapitał akcyjny: 9 042 514,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 708 717
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 85,23%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 14,77%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Sytek Klaudiusz wraz z podmiotami zależnymi i Kamilą Sytek-Skonieczną 6 742 082 (74,55%) 6 742 082 (74,55%) 2021-02-15 -
Aforti Factor SA 513 367 (5,67%) 513 367 (5,67%) 2021-12-07 -
Dzietczenia Krzysztof 453 268 (5,01%) 453 268 (5,01%) 2022-02-17 -
Aforti Holding SA 7 400 (0,08%) 7 400 (0,00%) 2021-02-23 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
połączenie z Aforti Wealth sp. z o.o., Aforti Capital sp. z o.o. i Verso24 sp. z o.o. bez podwyższania kapitału

KDPW:
KRS:
GPW:

2015-09-30
seria A - akcje założycielskie 2009-04-15 100 000
100 000,00
1,00 1,00 100 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-05-22
seria B - subskrypcja prywatna 2011-03-15 170 000
170 000,00
1,00 1,00 270 000
270 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-14
seria C - subskrypcja prywatna 2011-03-15 30 000
30 000,00
1,00 1,00 300 000
300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-06-06
zmiana firmy z Advicone SA na Montu Holding SA 2011-03-15

KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-14
split 1:10 2011-10-17
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna 2013-01-25 49 450
49 450,00
1,00 1,00 349 450
349 450,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-03-20
zmiana firmy z Montu Holding SA na Aforti Holding SA 2013-01-25

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-03-20
seria F - subskrypcja prywatna 2013-04-23 271 000
271 000,00
1,00 1,00 3 015 080
3 015 080,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-05-28
seria E - Ketys Investments sp. z o.o., Rafał Bednarczyk, Maciej Musiał 2013-04-23 2 394 630
2 394 630,00
1,00 1,00 2 744 080
2 744 080,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-05-28
seria G - subskrypcja prywatna 2013-10-23 3 026 835
3 268 981,80
1,00 1,08 6 041 915
6 041 915,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-04-04
seria H - subskrypcja prywatna 2014-04-14 1 760 000
2 200 000,00
1,00 1,25 7 801 915
7 801 915,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-06-16
2014-08-06
seria I - subskrypcja publiczna 2015-06-11 1 500 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - subskrypcja prywatna 2019-10-22 1 240 599
55 826 955,00
1,00 45,00 9 042 514
9 042 514,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-01-24
seria J - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2019-10-22 515 980
515 980,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Sytek Klaudiusz Prezes Zarządu 2012-05-18 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Sytek-Skonieczna, Kamilla Przewodniczący RN 2020-06-25 -
Pawłowski Dawid Członek RN 2013-04-23 -
Rabiański Krzysztof Członek RN 2019-10-22 -