2,5000 zł
8,70% 0,2000 zł
Aforti Holding SA (AFH)

Wyniki finansowe - AFHOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 775 239 533 600 256 186 194 159
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -2 885 -2 549 -2 194 -2 489
Zysk (strata) brutto (tys.) -7 783 -7 343 -280 -9 245
Zysk (strata) netto (tys.)* -7 152 -6 651 429 -8 593
Amortyzacja (tys.) 270 272 247 240
EBITDA (tys.) -2 615 -2 277 -1 947 -2 249
Aktywa (tys.) 157 032 152 827 152 989 154 884
Kapitał własny (tys.)* -132 858 -141 350 -142 524 -152 367
Liczba akcji (tys. szt.) 9 042,514 9 042,514 9 042,514 9 042,514
Zysk na akcję (zł) -0,791 -0,736 0,047 -0,950
Wartość księgowa na akcję (zł) -14,693 -15,632 -15,762 -16,850
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej