6,5000 zł
-0,31% -0,0200 zł
Aforti Holding SA (AFH)

Wyniki finansowe - AFHOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 140 246 283 988 443 938 435 111
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -7 334 -6 540 -7 821 -5 487
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 750 544 1 336 -1 169
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 726 1 058 1 468 599
Amortyzacja (tys. zł) 1 223 735 1 406 1 752
EBITDA (tys. zł) -6 111 -5 805 -6 415 -3 735
Aktywa (tys. zł) 232 692 246 350 283 307 301 874
Kapitał własny (tys. zł)* 57 524 58 477 58 419 59 366
Liczba akcji (tys. szt.) 9 042,514 9 042,514 9 042,514 9 042,514
Zysk na akcję (zł) 0,080 0,117 0,162 0,066
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,362 6,467 6,460 6,565
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej