325,0000 zł
4,84% 15,0000 zł
Mo-Bruk SA (MBR)

Informacje o spółce - MOBRUK

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Działalność Spółki koncentruje się w czterech powiązanych ze sobą obszarach: utylizacja odpadów, paliwa alternatywne, nawierzchnie betonowe oraz pozostała działalność wspierająca.

Dane teleadresowe

Ulica: Niecew 68
Kod: 33-322
Miejscowość: Korzenna
Kraj: Polska
Telefon: +48 18 4417048
Fax: +48 18 4417099
Internet: www.mobruk.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Mo-Bruk SA
Prezes: Siodmok Henryk
Sektor: recykling
EKD: przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
Liczba akcji: 3 512 885
Zatrudnienie:
  • 192 (2020r.) - spółka
  • 228 (2020r.) - grupa
Audytor: Mazars Audyt sp. z o.o.
NIP: 7343294252
KRS: 0000357598
EKD: 38,22
Ticker GPW: MBR
ISIN: PLMOBRK00013

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 1 131 148 970 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 3 512 885 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 712 456
Liczba głosów na WZA: 4 215 527 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 48,73%
Kapitał akcyjny: 35 128 850,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 415 098
Cena nominalna akcji: 10,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 57,28%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 51,27%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Ginger Capital sp. z o.o. 1 229 838 (35,00%) 1 932 480 (45,84%) 2020-12-01 -
NN OFE wraz z NN DFE 258 938 (7,37%) 258 938 (6,14%) 2021-10-07 NFT, CDC, BTM, QMK, CIE, ATD, ENT, GKI, INP, KGH, LEN, LBT, MGT, 08N, TAR, ZMT, ZEP, ATT, ECH, RWL, RBW, ART, SWG, CMR, AGO, PWX, AMC, FTE, CCC, DCR, DVL, QRS, KTY, ATG, CAV, MNC, IZB, PZU, FMF, SGN, ALR, OPL, OND, MIL, PEP, APR, BDX, ACP, TPE, SKA, CAR, STH, NWG, ERB, PEO, VRG, PBX, PKP, PKO, CPR, HUG, AML, LVC, DAT, SNK, MPH, KGL, TOR, ICE, SLV, 11B, FRO, BFT, EAT, MON, ABE, MCR, TIM, SPL, RVU, BBD, LTX, CMP, KRU, CTX, MOC, TRN,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A 714 732
10,00 714 732
7 147 320,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B 1 270 635
10,00 1 985 367
19 853 670,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja prywatna 2010-06-01 356 018
25 999 994,54
10,00 73,03 2 341 385
23 413 850,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-06-23
2010-07-21
2012-04-25
seria D - subskrypcja prywatna 2016-08-11 1 270 000
16 510 000,00
10,00 13,00 3 611 385
36 113 850,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-08-26
2017-03-31
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2019-06-24 -38 500
10,00 3 572 885
35 728 850,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-07-31
zmiana oznaczenia akcji: seria A-C 2019-06-24
10,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-07-31
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2020-09-04 -60 000
10,00 3 512 885
35 128 850,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-10-13

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-05-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 31,50 zł
2022-05-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 31,50 zł
2021-06-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 20,15 zł
2021-06-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 20,15 zł
2020-06-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 10,25 zł
2020-06-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 10,25 zł
2020-03-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,51 zł
2020-03-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,51 zł
2019-07-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,71 zł
2019-07-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,71 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Siodmok Henryk Prezes Zarządu 2022-07-10 -
Mokrzycka, Elżbieta Maria Wiceprezes Zarządu 2010-04-30 -
Mokrzycki, Wiktor Jakub Wiceprezes Zarządu 2010-04-30 -
Mokrzycki, Tobiasz Jan Wiceprezes Zarządu 2010-04-30 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Janik Kazimierz Przewodniczący RN 2013-11-20 -
Turzański, Konrad Paweł Członek RN 2010-04-30 -
Pietrzak Piotr Członek RN 2010-04-30 -
Skrzyński Piotr Członek RN 2020-03-03 -
Semczak Arkadiusz Członek RN 2022-04-22 SEDIVIO - Członek RN