pb.pl
145,0000 zł
9,02% 12,0000 zł
Mo-Bruk SA (MBR)

Wyniki finansowe - MOBRUK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 26 995 27 787 32 266 43 513
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 8 876 8 343 12 733 20 240
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 8 663 8 175 12 668 20 120
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 7 018 6 570 10 243 16 258
Amortyzacja (tys. zł) 2 131 2 136 2 099 2 129
EBITDA (tys. zł) 11 007 10 479 14 832 22 369
Aktywa (tys. zł) 182 970 182 504 172 820 189 791
Kapitał własny (tys. zł)* 116 335 113 222 115 927 132 185
Liczba akcji (tys. szt.) 3 611,385 3 611,385 3 572,885 3 572,885
Zysk na akcję (zł) 1,943 1,819 2,867 4,550
Wartość księgowa na akcję (zł) 32,213 31,352 32,446 36,997
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej