325,0000 zł
4,84% 15,0000 zł
Mo-Bruk SA (MBR)

Wyniki finansowe - MOBRUK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 68 548 49 579 62 034 61 214
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 35 192 23 327 32 669 27 283
Zysk (strata) brutto (tys.) 35 161 23 385 32 984 27 778
Zysk (strata) netto (tys.)* 28 469 18 916 26 685 22 481
Amortyzacja (tys.) 1 341 1 319 1 337 1 335
EBITDA (tys.) 36 533 24 646 34 006 28 618
Aktywa (tys.) 259 564 274 927 189 714 212 708
Kapitał własny (tys.)* 206 771 225 687 141 716 164 197
Liczba akcji (tys. szt.) 3 512,885 3 512,885 3 512,885 3 512,885
Zysk na akcję (zł) 8,104 5,385 7,596 6,400
Wartość księgowa na akcję (zł) 58,861 64,246 40,342 46,741
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej