9,2000 zł
-1,92% -0,1800 zł
Mirbud SA (MRB)

Informacje o spółce - MIRBUD

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka działa na polskim rynku przede wszystkim jako generalny wykonawca w obszarze budownictwa użyteczności publicznej, mieszkaniowego, przemysłowego oraz inżynierii drogowej.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Unii Europejskiej 18
Kod: 96-100
Miejscowość: Skierniewice
Kraj: Polska
Telefon: +48 46 8339865
Fax: +48 46 8339732
Internet: www.mirbud.com.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
JHMDEV 69 200 000 100,00%
TORPOL 1 170 722 5,09%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Mirbud SA
Prezes: Mirgos Jerzy
Sektor: budownictwo ogólne
EKD: usługi budowlano-montażowe
Liczba akcji: 91 744 200
Zatrudnienie:
  • 607 (2022r.) - spółka
  • 1 094 (2022r.) - grupa
Audytor: BGGM Audyt sp. z o.o.
NIP: 8361702207
KRS: 0000270385
EKD: 41,20
Ticker GPW: MRB
ISIN: PLMRBUD00015

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 844 046 640 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 91 744 200 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 50 931 837
Liczba głosów na WZA: 91 744 200 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 55,51%
Kapitał akcyjny: 9 174 420,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 50 931 837
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 55,51%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 44,49%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Mirgos Jerzy NWZ 41 710 000 (45,46%) 41 710 000 (45,46%) 2023-10-18 -
NN PTE SA 9 221 837 (10,05%) 9 221 837 (10,05%) 2023-03-24 KGN, ELT, KPL, TSG, PHN, UNT, BHW,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 1 950 000
1,00 1 950 000
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-12-24
2006-12-22
2008-12-29
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria J 2 873 947
0,10 85 366 447
8 536 644,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-07-12
2018-07-24
seria K za warranty subskrypcyjne 6 377 753
0,10 91 744 200
9 174 420,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-09-30
seria B 1 462 500
1,00 3 412 500
3 412 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-12-24

2008-12-29
obniżenie wartości nominalnej akcji 2007-04-05
0,10 34 125 000
3 412 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-11-23
seria C - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2007-06-12 2 264 000
0,10 36 389 000
3 638 900,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-12-24
2008-10-28
2008-12-29
seria D 2008-10-16 3 611 000
0,10 40 000 000
4 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-12-24
2008-10-28
seria E - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2009-10-23 5 000 000
11 000 000,00
0,10 2,20 45 000 000
45 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-11-24
2009-12-11
2009-12-04
seria F - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii C 2009-12-15 10 000 000
28 000 000,00
0,10 2,80 55 000 000
5 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-03-26
2010-03-03
2010-03-26
seria G - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii D 2010-05-04 10 000 000
28 000 000,00
0,10 2,80 65 000 000
6 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-06-10
2010-05-19
2010-06-11
seria H - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii E 2010-07-23 10 000 000
30 000 000,00
0,10 3,00 75 000 000
7 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-07-23
2010-08-18
seria I - subskrypcja prywatna 2014-06-11 7 492 500
10 864 125,00
0,10 1,45 82 492 500
8 249 250,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-06-26
seria J - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii F 2019-05-17 7 684 760
8 299 540,80
0,10 1,08
KDPW:
KRS:
GPW:


seria K - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii G 2019-05-17 6 377 778
6 888 000,24
0,10 1,08
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2023-07-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,26 zł
2023-06-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,26 zł
2022-06-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2022-06-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2021-08-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2021-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2020-08-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2020-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2012-12-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2012-09-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Mirgos Jerzy Prezes Zarządu 2012-06-23 JHMDEV - Wiceprezes Zarządu
Nowak Sławomir Wiceprezes Zarządu 2012-05-24 SMTSOFTW - Członek RN
Korzeniewski Paweł Członek Zarządu 2013-06-15 -
Sałata Tomasz Członek Zarządu 2013-11-04 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Niewiadomski Radosław Wiceprzewodniczący RN 2021-06-24 JHMDEV - Wiceprzewodniczący RN
Bujnowska, Agnieszka Maria Sekretarz RN 2008-12-29 JHMDEV - Sekretarz RN
Zakrzewski Andrzej Członek RN 2008-12-29 JHMDEV - Członek RN
Bojdo Hubert Członek RN 2018-06-11 MIESZKO - Członek RN
INTERNIT - Członek RN
Lipiec Stanisław Członek RN 2023-01-30 -
Tucharz Jacek Członek RN 2023-01-30 PELION - Członek RN
Wilczak Bartosz Członek RN 2023-10-18 -