4,1700 zł
0,24% 0,0100 zł
Mirbud SA (MRB)

Wyniki finansowe - MIRBUD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 477 514 298 345 574 216 774 615
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 42 861 36 893 33 299 55 939
Zysk (strata) brutto (tys.) 37 107 32 570 28 435 52 415
Zysk (strata) netto (tys.)* 31 733 27 505 22 223 42 710
Amortyzacja (tys.) 3 521 3 127 3 258 3 489
EBITDA (tys.) 46 382 40 020 36 557 59 428
Aktywa (tys.) 1 539 129 1 485 165 1 791 107 1 920 909
Kapitał własny (tys.)* 461 609 480 598 497 708 546 708
Liczba akcji (tys. szt.) 91 744,200 91 744,200 91 744,200 91 744,200
Zysk na akcję (zł) 0,346 0,300 0,242 0,466
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,031 5,238 5,425 5,959
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej