pb.pl
0,8560 zł
-3,39% -0,0300 zł
Mirbud SA (MRB)

Wyniki finansowe - MIRBUD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 337 224 182 290 222 174 230 547
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 16 255 11 855 8 677 12 033
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 11 010 8 754 4 493 8 047
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 8 191 6 546 3 219 7 391
Amortyzacja (tys. zł) 2 922 2 890 2 557 3 326
EBITDA (tys. zł) 19 177 14 745 11 234 15 359
Aktywa (tys. zł) 1 079 558 1 064 764 1 160 178 1 152 731
Kapitał własny (tys. zł)* 325 966 332 512 335 731 353 114
Liczba akcji (tys. szt.) 82 492,500 82 492,500 82 492,500 91 744,200
Zysk na akcję (zł) 0,099 0,079 0,039 0,081
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,951 4,031 4,070 3,849
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej