pb.pl
6,2000 zł
-1,59% -0,1000 zł
Mercor SA (MCR)

Informacje o spółce - MERCOR

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Jeden z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych (systemy oddymiania, odprowadzenie ciepła i doświetleń dachowych, systemu wentylacji pożarowej oraz zabezpieczenia ogniochronne.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Grzegorza z Sanoka 2
Kod: 80-408
Miejscowość: Gdańsk
Kraj: Polska
Telefon: +48 58 3414245
Fax: +48 58 3413985
Internet: www.mercor.com.pl
Email: mercor@mercor.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Mercor SA
Prezes: Krempeć Krzysztof
Sektor: materiały budowlane
EKD: wykonywanie instalacji budowlanych
Liczba akcji: 15 658 535
Zatrudnienie:
  • 401 (2016r.) - spółka
  • 811 (2018r.) - grupa
Audytor: BDO sp. z o.o. sp.k.
NIP: 5840302214
KRS: 0000217729
EKD: 45,30
Ticker GPW: MCR
ISIN: PLMRCOR00016

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 97 082 917 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 15 658 535 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 12 625 301
Liczba głosów na WZA: 15 658 535 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 80,61%
Kapitał akcyjny: 3 914 633,75 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 12 625 301
Cena nominalna akcji: 0,25 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 80,61%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 19,39%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Periban Ltd. 4 102 994 (26,20%) 4 102 994 (26,20%) 2014-06-12 -
Elbrus FIZ AN 3 923 024 (25,05%) 3 923 024 (25,05%) 2019-10-15 -
PZU OFE Złota Jesień portfel 1 452 947 (9,27%) 1 452 947 (9,27%) 2018-12-31 SPN, WLC_1, DCR, AGO, AML, ENE, ELB, IPL, IPE, DVL, MNC, MSP, NET, NWG, PRM, RMK, SNK, OTM, KGN, ZEP, APR, MIL, TRK, GTC, MDG, MSW, PCE, VRG, OBL, KRU, ABE, KTY,
NN OFE portfel 1 354 465 (8,65%) 1 354 465 (8,65%) 2018-12-31 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, PEP, CIE, DCR, AGO, ALR, AML, AMC, ART, ACP, ATD, ATG, BRS, BDX, CCC, CMP, EMT, ENT, ERB, FTE, FRO, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, DVL, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, MDG, MNC, NWG, 08N, PGO, PKP, PWX, POZ, QRS, RDL, RWL, SNK, SWG, STL, TAR, TIM, TOR, TRN, WWL, ZMT, ZEP, HRS, PKO, ATR, PKN, LTX, PSW, PBX, FMF, LRQ, CMR, APR, PZU, MIL, RVU, SKA, PRT, SGN, BBD, ATT, TPE, KGL, SPL, ECH, RON, BKM, EAT, MAB, PEO, SLV, VRG, RBW, UNI, MON, KRU, ABE, ACG, BFT, KTY,
N50 Cyprus Ltd. 1 000 853 (6,39%) 1 000 853 (6,39%) 2017-03-10 BLR,
Allianz Polska OFE portfel 791 018 (5,05%) 791 018 (5,05%) 2018-12-31 QMK, OTS, RDL, VOX, KTY,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria CC - udziałowcy BEM Brudniccy sp. z o.o. 1 423 503
58 363 623,00
0,25 41,00 15 658 535
3 914 633,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-07-21
2008-09-15
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2004-09-07 2 400 000
2 400 000,00
1,00 1,00 2 400 000
2 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-09-21
seria B 2004-09-07 600 000
0,00
1,00 0,00 3 000 000
3 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C 2006-01-10 113 636
0,00
1,00 0,00 3 113 636
3 113 636,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria AA - renumeracja akcji serie od A do C 2007-04-03 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-07-03

split 1:4 2007-04-03 0
0,00
0,25 0,00 12 454 544
3 113 636,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2007-07-19
seria BB - subskrypcja publiczna 2007-05-25 1 780 488
73 000 008,00
0,25 41,00 14 235 032
3 558 758,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-07-03
2007-08-09
2007-08-27
połączenie z Hasil sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2009-10-29 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-11-26
połączenie z Mercor 2HD sp. z o.o. 2016-05-31 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-08-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,51 zł
2016-07-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,51 zł
2015-09-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,02 zł
2015-08-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,02 zł
2014-07-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 9,26 zł
2014-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 9,26 zł
2010-08-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2010-07-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Krempeć Krzysztof Prezes Zarządu 2008-04-01 -
Lipiński Jakub Wiceprezes Zarządu 2017-02-15 -
Kamiński Tomasz Członek Zarządu 2017-02-15 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Myrda Lucjan Przewodniczący RN 2007-05-25 -
Rutowski Tomasz Członek RN 2007-05-25 -
Popinigis Marian Członek RN 2009-11-10 BLIRT - Prezes Zarządu
Karski Eryk Członek RN 2011-09-23 CDRL - Członek RN
Żmijewski Błażej Członek RN 2012-09-11 -
Zenzo, Pathy Timu Członek RN 2019-09-26 -
Kęsicki Arkadiusz Członek RN 2019-09-26 -