16,2500 zł
-2,69% -0,4500 zł
Mercor SA (MCR)

Informacje o spółce - MERCOR

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Lider w Polsce oraz jeden z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, posiadający w ofercie: oddymianie grawitacyjne, wentylację pożarową, zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych oraz drzwi i bramy ppoż. Grupa posiada 8 zakładów produkcyjnych, a wyroby sprzedawane są w ponad 50 krajach na świecie - głównie w Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Grzegorza z Sanoka 2
Kod: 80-408
Miejscowość: Gdańsk
Kraj: Polska
Telefon: +48 58 3414245
Fax: +48 58 3413985
Internet: www.mercor.com.pl
Email: mercor@mercor.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Mercor SA
Prezes: Krempeć Krzysztof
Sektor: materiały budowlane
EKD:
Liczba akcji: 15 658 535
Zatrudnienie:
  • 401 (2016r.) - spółka
  • 846 (2020r.) - grupa
Audytor:
NIP: 5840302214
KRS: 0000217729
EKD:
Ticker GPW: MCR
ISIN: PLMRCOR00016

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 254 451 193,75 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 15 658 535 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 12 840 135
Liczba głosów na WZA: 15 658 535 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,99%
Kapitał akcyjny: 3 914 633,75 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 12 840 135
Cena nominalna akcji: 0,25 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 82,29%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 18,01%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Permag sp. z o.o. 4 102 994 (26,20%) 4 102 994 (26,30%) 2021-10-01 -
Elbrus FIZ AN ZWZ 3 925 502 (25,07%) 3 925 502 (25,16%) 2020-09-28 -
NN OFE portfel 1 566 821 (10,01%) 1 566 821 (10,03%) 2021-03-22 NFT, CDC, BTM, QMK, PEP, CIE, ATD, ENT, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, NWG, 08N, SNK, TAR, ZMT, ZEP, APR, BBD, ATT, TPE, ECH, ACP, PKP, SKA, FMF, TOR, MON, RWL, RBW, PBX, LTX, SPL, ART, SWG, DAT, ACG, ERB, MNC, WWL, PKN, CMR, ABE, VRG, AGO, EAT, PKO, BDX, ATG, VRC, PEO, TIM, PWX, PZU, AMC, FTE, MIL, RVU, SLV, POZ, TRN, SGN, CAV, CCC, OPL, OAT, DCR, FRO, KRU, MBR, LTS, MPH, CTX, MDG, DVL, BFT, QRS, KTY, AML, CMP, KGL, ALR,
N50 Cyprus Ltd. 1 000 853 (6,39%) 1 000 853 (6,42%) 2017-03-10 BLR,
Allianz Polska OFE portfel 791 018 (5,05%) 791 018 (5,07%) 2018-12-31 QMK, OTS, VOX, R22, KRU, KTY,
Mercor SA 57 071 (0,36%) 57 071 (0,00%) 2021-05-31 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria CC - udziałowcy BEM Brudniccy sp. z o.o. 1 423 503
58 363 623,00
0,25 41,00 15 658 535
3 914 633,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-07-21
2008-09-15
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2004-09-07 2 400 000
2 400 000,00
1,00 1,00 2 400 000
2 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-09-21
seria B 2004-09-07 600 000
1,00 3 000 000
3 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C 2006-01-10 113 636
1,00 3 113 636
3 113 636,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria AA - renumeracja akcji serie od A do C 2007-04-03

KDPW:
KRS:
GPW:
2007-07-03

split 1:4 2007-04-03
0,25 12 454 544
3 113 636,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2007-07-19
seria BB - subskrypcja publiczna 2007-05-25 1 780 488
73 000 008,00
0,25 41,00 14 235 032
3 558 758,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-07-03
2007-08-09
2007-08-27
połączenie z Hasil sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2009-10-29

KDPW:
KRS:
GPW:

2009-11-26
połączenie z Mercor 2HD sp. z o.o. 2016-05-31

KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,57 zł
2021-09-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,57 zł
2020-12-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2020-12-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2016-08-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,51 zł
2016-07-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,51 zł
2015-09-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,02 zł
2015-08-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,02 zł
2014-07-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 9,26 zł
2014-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 9,26 zł
2010-08-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2010-07-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Krempeć Krzysztof Prezes Zarządu 2008-04-01 -
Lipiński Jakub Wiceprezes Zarządu 2017-02-15 -
Kamiński Tomasz Członek Zarządu 2017-02-15 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Myrda Lucjan Przewodniczący RN 2007-05-25 -
Kęsicki Arkadiusz Wiceprzewodniczący RN 2019-09-26 -
Rutowski Tomasz Członek RN 2007-05-25 -
Popinigis Marian Członek RN 2009-11-10 BLIRT - Prezes Zarządu
Karski Eryk Członek RN 2011-09-23 CDRL - Członek RN
Żmijewski Błażej Członek RN 2012-09-11 -
Timu Zenzo, Pathy Członek RN 2019-09-26 -