pb.pl
6,2000 zł
-1,59% -0,1000 zł
Mercor SA (MCR)

Wyniki finansowe - MERCOR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 92 544 87 305 103 694 103 444
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 858 7 203 10 700 10 002
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -204 6 611 9 818 9 148
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -201 4 939 6 595 6 619
Amortyzacja (tys. zł) 2 718 2 719 3 984 2 575
EBITDA (tys. zł) 3 576 9 922 14 684 12 577
Aktywa (tys. zł) 345 750 352 477 361 046 355 913
Kapitał własny (tys. zł)* 144 829 149 508 154 087 161 066
Liczba akcji (tys. szt.) 15 658,535 15 658,535 15 658,535 15 658,535
Zysk na akcję (zł) -0,013 0,315 0,421 0,423
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,249 9,548 9,840 10,286
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej