16,2500 zł
-2,69% -0,4500 zł
Mercor SA (MCR)

Wyniki finansowe - MERCOR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 96 862 92 862 104 847 125 647
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 10 919 3 479 11 139 11 889
Zysk (strata) brutto (tys.) 10 212 2 750 10 232 11 545
Zysk (strata) netto (tys.)* 7 844 2 331 7 732 8 697
Amortyzacja (tys.) 3 041 4 275 3 508 3 459
EBITDA (tys.) 13 960 7 754 14 647 15 348
Aktywa (tys.) 330 841 346 806 370 555 398 085
Kapitał własny (tys.)* 161 248 164 740 170 646 174 792
Liczba akcji (tys. szt.) 15 658,535 15 658,535 15 658,535 15 658,535
Zysk na akcję (zł) 0,501 0,149 0,494 0,555
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,298 10,521 10,898 11,163
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej