42,6500 zł
1,31% 0,5500 zł
Mercator Medical S.A. (MRC)

Informacje o spółce - MERCATOR

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Producent rękawic medycznych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Działa na rynku Polski, Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji, a produkty dostępne są na całym świecie.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Heleny Modrzejewskiej 30
Kod: 31-327
Miejscowość: Kraków
Kraj: Polska
Telefon: +48 512300397
Fax:
Internet: www.mercatormedical.eu
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Mercator Medical Spółka Akcyjna
Prezes: Żyznowski Wiesław
Sektor:
EKD: sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
Liczba akcji: 9 770 435
Zatrudnienie:
  • 183 (2022r.) - spółka
  • 1 294 (2022r.) - grupa
Audytor: BDO sp. z o.o. sp. k.
NIP: 6771036424
KRS: 0000036244
EKD: 46,46
Ticker GPW: MRC
ISIN: PLMRCTR00015

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 416 709 052,75 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 9 770 435 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 342 585
Liczba głosów na WZA: 12 603 264 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 64,91%
Kapitał akcyjny: 9 770 435,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 175 414
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 72,80%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 35,09%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Żyznowski Wiesław bezpośrednio, wraz z Anabaza RAIF V.C.I.C Ltd., Orpheus sp. z o.o. i LeaderMed BV 6 342 585 (64,91%) 9 175 414 (72,80%) 2024-01-26 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria F 145 700
1,00 10 589 100
10 589 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-12
2017-02-07
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H 1 111
1,00 10 604 525
10 604 525,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-08-07
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H 14 314
1,00 10 603 414
10 603 414,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-06-18
seria A - akcje założycielskie 1996-02-17 10 000
500 000,00
50,00 50,00 10 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-08-31
seria B - subskrypcja prywatna 2006-06-28 30 000
50,00 40 000
2 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-10-18
2006-09-15
2014-01-17
seria C - subskrypcja prywatna 2008-06-09 3 217
50,00 43 217
2 160 850,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-10-18
2008-07-07
2014-01-17
seria D - subskrypcja prywatna 2011-11-03 86 434
50,00 129 651
6 482 550,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-01-30
renumeracja akcji: seria A1, A2, B, C, D1, D2 2012-10-10
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-10-24
split 1:50 2012-10-10
1,00 6 482 550
6 482 550,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-10-24
seria E - subskrypcja publiczna 2013-03-20 2 160 850
1,00 8 643 400
8 643 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-10-18

2014-01-17
seria F - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2013-08-14 225 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja publiczna 2015-12-07 1 800 000
31 500 000,00
1,00 17,50 10 443 400
10 443 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2016-10-21
połączenie z Plakentia Holdings Ltd. bez podwyższania kapitału 2017-08-21

KDPW:
KRS:
GPW:


realizacja warrantów subskrypcyjnych 2018-04-12 42 641
1,00 10 647 166
10 647 166,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-07-01
seria H - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii B-E 2018-04-12 120 000
2 100 000,00
1,00 17,50
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji własnych 2022-01-27 -876 731
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji serii I i J 2023-10-31 -876 731
1,00 9 770 435
9 770 435,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2024-01-25
połączenie z Brestia sp. z o.o. i Trino sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2023-10-31

KDPW:
KRS:
GPW:

2023-11-29

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2023-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2023-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2020-06-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2020-06-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2017-07-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2017-07-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2015-07-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2015-07-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2014-07-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2014-07-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Żyznowski Wiesław Prezes Zarządu 2010-09-16 -
Żyznowska Monika Wiceprezes Zarządu 2021-12-01 -
Krezymon Dariusz Członek Zarządu 2019-11-07 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Żyznowska Urszula Przewodniczący RN 2019-06-07 -
Solorz Piotr Wiceprzewodniczący RN 2010-09-16 MLSYSTEM - Przewodniczący RN
Karasiński Jarosław Członek RN 2014-06-30 MDIENERG - Sekretarz RN
ARMATURA - Członek RN
Knych Maciej Członek RN 2022-06-09 -
Armuła Wojciech Członek RN 2023-01-20 MLSYSTEM - Członek RN