42,0200 zł
-0,31% -0,1300 zł
Mercator Medical S.A. (MRC)

Wyniki finansowe - MERCATOR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 393 769 170 864 122 527 138 928
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -310 11 484 -20 599 1 165
Zysk (strata) brutto (tys.) 4 449 13 970 -10 621 21 655
Zysk (strata) netto (tys.)* 4 445 6 927 -11 116 19 368
Amortyzacja (tys.) 4 973 5 161 6 270 6 847
EBITDA (tys.) 4 663 16 645 -14 329 8 012
Aktywa (tys.) 1 288 523 1 311 556 1 276 453 1 272 777
Kapitał własny (tys.)* 1 143 849 1 167 553 1 168 038 1 200 201
Liczba akcji (tys. szt.) 10 647,166 10 647,166 10 647,166 10 647,166
Zysk na akcję (zł) 0,417 0,651 -1,044 1,819
Wartość księgowa na akcję (zł) 107,432 109,659 109,704 112,725
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej