111,6000 zł
-0,36% -0,4000 zł
Mercator Medical S.A. (MRC)

Wyniki finansowe - MERCATOR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 652 218 551 644 535 660 361 712
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 400 567 296 903 113 713 53 127
Zysk (strata) brutto (tys.) 390 602 298 787 120 214 53 775
Zysk (strata) netto (tys.)* 346 323 286 370 115 710 40 340
Amortyzacja (tys.) 4 846 4 736 4 727 4 870
EBITDA (tys.) 405 413 301 639 118 440 57 997
Aktywa (tys.) 1 289 312 1 650 951 1 693 649 1 305 963
Kapitał własny (tys.)* 1 039 960 1 311 164 1 397 756 1 130 904
Liczba akcji (tys. szt.) 10 604,525 10 604,525 10 604,525 10 647,166
Zysk na akcję (zł) 32,658 27,005 10,911 3,789
Wartość księgowa na akcję (zł) 98,068 123,642 131,808 106,216
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej