pb.pl
1,2900 zł
-0,62% -0,0080 zł
Polimex Mostostal SA (PXM)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - POLIMEXMS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 439 138 352 897 397 395 482 435
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 44 799 -11 511 7 575 20 428
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 40 489 -18 038 526 16 184
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 25 955 -17 941 5 810 12 705
Amortyzacja (tys. zł) 6 693 8 417 8 567 8 815
EBITDA (tys. zł) 51 492 -3 094 16 142 29 243
Aktywa (tys. zł) 1 870 863 1 745 269 1 738 617 1 808 678
Kapitał własny (tys. zł)* 677 319 659 886 665 556 681 139
Liczba akcji (tys. szt.) 236 618,802 236 618,802 236 618,802 236 618,802
Zysk na akcję (zł) 0,110 -0,076 0,025 0,054
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,862 2,789 2,813 2,879
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej