pb.pl
4,7850 zł
2,24% 0,1050 zł
Polimex Mostostal SA (PXM)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - POLIMEXMS

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa odbudowuje swoją pozycję w działalności inżynieryjno-usługowej. Rozwój Grupy, który ma być wsparty na dwóch podstawowych filarach tj. energetyce i petrochemii (gazie, chemii, nafcie), uzyska dodatkowe oparcie w działalności budownictwa przemysłowego oraz działalności produkcyjnej realizowanej w ramach wydzielonej do odrębnej spółki działalności zlokalizowanej w zakładzie produkcyjnym w Siedlcach.

Dane teleadresowe

Ulica: Al. Jana Pawła II 12
Kod: 00-124
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 8297100
Fax: +48 22 8297400
Internet: www.polimex-mostostal.pl
Email: kontakt@polimex.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
ZREWDISABLED 419 031 48,26%
NAFTA 2 951 301 49,99%
ENERGOPN 15 619 693 65,55%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Polimex Mostostal SA
Prezes: Figat Krzysztof
Sektor: budownictwo przemysłowe
EKD: roboty budowlane związane ze wnoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Liczba akcji: 236 618 802
Zatrudnienie:
  • 246 (2019r.) - spółka
  • 4 525 (2019r.) - grupa
Audytor: Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 8210014509
KRS: 0000022460
EKD: 41,20
Ticker GPW: PXM
ISIN: PLMSTSD00019

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 1 132 220 967,57 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 236 618 802 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 171 076 234
Liczba głosów na WZA: 236 618 802 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 72,30%
Kapitał akcyjny: 473 237 604,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 171 076 234
Cena nominalna akcji: 2,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 72,30%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 27,70%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Energa SA wraz z PGNiG Technologie SA, PGE SA i Enea SA 156 000 097 (65,93%) 156 000 097 (65,93%) 2017-02-21 -
Bank Pekao SA 15 076 137 (6,37%) 15 076 137 (6,37%) 2014-10-22 ZFM, PBH_C, PBG,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału 117 124
0,04 521 035 327
20 841 413,08
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-09
podwyższenie kapitału seria G 118 749
0,04 521 154 076
20 846 163,04
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-04-04
2011-03-29
2011-04-27
seria A - akcje założycielskie 1993-05-18 35 355
3 535 500,00
100,00 100,00 35 355
3 535 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-08-14
1993-06-14
1998-10-25
split 1:50 1994-12-04
2,00 1 767 750
3 535 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1995-01-21
seria C - Konwent SA (zależny od Mostostalu Siedlce) 1996-06-30 171 600
2 745 600,00
16,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-08-14
1997-02-04
1997-10-15
seria B - prawo poboru 5:3 1996-06-30 1 060 650
2 121 300,00
2,00 2,00 3 000 000
6 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-08-14
1997-02-04
1997-10-15
seria D - Pierwszy Fundusz Rozwoju PBR sp. z o.o., Drugi Fundusz Rozwoju PBR sp. z o.o., 1997-03-23 600 000
12 000 000,00
2,00 20,00 3 600 000
7 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-08-14
1997-05-13
1997-10-15
split 1:2 1997-05-24
1,00 7 200 000
7 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1994-05-27
seria E - prawo poboru 3:1 1999-10-15 2 400 000
37 680 000,00
1,00 15,70 9 600 000
9 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1999-11-17
1999-12-30
2000-08-31
połączenie z Mostostal Stalowa Wola SA bez podwyższania kapitału 2001-11-26

KDPW:
KRS:
GPW:

2002-02-15
seria F - zamienna: akcjonariusze Polimex-Cekop SA za 1 akcję Polimex-Cekop - 0,37 akcji Mostostal Siedlce 2003-12-19 8 948 633
1,00 18 548 633
18 548 633,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-06-30
2004-09-02
2004-10-01
umorzenie akcji 2004-12-15 -3 300 142
1,00 15 248 491
15 248 491,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-05-24
seria G - oferta menedżerska warranty subskrypcyjne 2006-01-31 762 417

KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - za akcje ZREW SA 2006-12-04 1 032 905
1,00 16 281 396
16 281 396,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-03-30
2007-04-20
seria I - akcjonariusze Energomontaż-Północ: Sices International BV, Gloria S.a.r.l. 2006-12-04 2 292 829
252 509 257,77
1,00 110,13 18 574 225
18 574 225,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-04-19
2007-05-09
split 1:25 2007-06-28
0,04 464 355 625
18 574 225,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-08-13
2007-09-20
seria J - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne 2008-07-04 23 217 183
0,04
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L - połączenie z Naftobudowa SA parytet wymiany 1:6,04 2010-07-12 17 829 488
0,04 520 918 203
20 836 728,12
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-01-11
2010-12-31
2011-02-02
seria K - połączenie z Energomontaż-Północ SA, Naftoremont Sp. z o. o., Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o. o., Zakłady Remontowe Energetyki Lublin SA parytet wymiany: Energomontaż 1:3,62, Naftoremont 1:1900, ZRE Kraków 1:136,56, ZRE Lublin 1:8,37 2010-07-12 38 733 090
0,04 503 088 715
20 123 548,60
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-01-11
2010-12-31
2011-02-02
połączenie z EPE-Rybnik Sp. z o. o. i ECeRemont sp. z o.o. bez podwyższania kapitału o kwotę równą wartości udziałów w EPE Rybnik i ECeRemont 2010-07-12

KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-31
seria M - subskrypcja prywatna 2012-10-15 416 666 666
249 999 999,60
0,04 0,60 937 820 742
37 512 829,68
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-01-22
2013-06-28
seria N1 - subskrypcja prywatna ceny emisyjne: 0,50 zł - inwestor strategiczny, 0,52 zł- pozostali inwestorzy 2012-10-15 396 153 846
0,04 1 333 974 588
53 358 983,52
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-01-22
2013-06-28
seria N2 - prawo poboru 1:1 emisja nie doszła do skutku 2012-10-15 192 307 692
99 999 999,84
0,04 0,52
KDPW:
KRS:
GPW:


seria O - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne 2012-10-15 256 630 422
0,04
KDPW:
KRS:
GPW:


seria P - subskrypcja prywatna 2013-11-12 133 393 702
0,04 1 467 368 290
58 694 731,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-19
2014-01-08
seria Q - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii 1 2014-01-16 430 000 000
559 000 000,00
4,00 1,30
KDPW:
KRS:
GPW:


seria R - subskrypcja prywatna 2014-07-31 2 863 587 852
486 809 934,84
0,04 0,17 4 330 940 142
173 237 605,68
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-22
seria S - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne 2014-07-31 2 125 000 000
85 000 000,00
0,04 0,04
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2015-06-17 -42
0,04 4 330 940 100
173 237 604,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-07-07
scalenie akcji 50:1 2015-06-17
2,00 86 618 802
173 237 604,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-09-18
renumeracja akcji: seria A 2015-06-17
2,00 2,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-09-18
seria T - subskrypcja prywatna 2016-12-28 150 000 000
300 000 000,00
2,00 2,00 236 618 802
473 237 604,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-02-21
seria U - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii C 2017-03-09 7 250 000
14 500 000,00
2,00 2,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-10-13 Split 50:1
2012-10-31 Prawo poboru 1:1
2011-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2011-09-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2010-09-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2010-09-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2009-09-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł
2009-09-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł
2008-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł
2008-07-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł
2007-09-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,46 zł
2007-09-19 Split 1:25
2007-07-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,46 zł
2006-09-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2006-08-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2004-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,37 zł
2004-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,37 zł
2004-07-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,37 zł
2004-07-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,37 zł
2003-08-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2003-08-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2003-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2003-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2001-06-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2001-06-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2001-06-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2001-06-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2000-08-31 Asymilacja akcji seria E
1999-12-10 Prawo poboru 3:1
1999-12-10 Prawo poboru 3:1
1999-08-25 Asymilacja po konwersji
1999-03-22 Asymilacja po konwersji
1998-11-30 Asymilacja po konwersji
1998-10-28 Asymilacja po konwersji
1998-10-01 Asymilacja po konwersji
1998-09-18 Asymilacja po konwersji

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Figat Krzysztof Prezes Zarządu 2018-05-11 -
Korniluk Maciej Wiceprezes Zarządu 2018-01-08 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Chmiel Zbigniew Przewodniczący RN 2021-01-14 -
Kurkus Bartłomiej Wiceprzewodniczący RN 2016-02-25 -
Dąbrowska Katarzyna Sekretarz RN 2020-03-15 -
Mazurkiewicz-Grzybowska, Karolina Członek RN 2020-08-03 -
Mauer Marcin Członek RN 2020-06-03 AZOTY - Członek RN
Myśliński Tomasz Członek RN 2020-06-03 -
Drabek Jonasz Członek RN 2021-02-26 -