4,2100 zł
0,48% 0,0200 zł
Mostostal Zabrze S.A. (MSZ)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - MOSTALZAB

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa specjalizuje się w kompleksowym wykonawstwie obiektów przemysłowych, w tym w sektorze energetycznym i ochrony środowiska, a także obiektów kubaturowych, użyteczności publicznej i komercyjnych oraz podwykonawstwo robót specjalistycznych. Oferta obejmuje prace począwszy od projektowania i usług inżynieryjnych poprzez roboty ogólnobudowlane, ziemne i drogowe, produkcję i montaż konstrukcji stalowych, dostawę i montaż orurowania, kończąc na instalacjach mechanicznych oraz montażu urządzeń technologicznych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Stanisława Dubois 16
Kod: 44-100
Miejscowość: Gliwice
Kraj: Polska
Telefon: +48 32 3734444
Fax: +48 32 2715047
Internet: www.mostostal.zabrze.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Mostostal Zabrze SA
Prezes: Pietyszuk Dariusz
Sektor:
EKD: pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
Liczba akcji: 73 975 239
Zatrudnienie:
  • 107 (2022r.) - spółka
  • 1 623 (2022r.) - grupa
Audytor: UHY ECA Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 6480001823
KRS: 0000049844
EKD: 4399Z
Ticker GPW: MSZ
ISIN: PLMSTZB00018

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 311 435 756,19 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 73 975 239 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 30 747 130
Liczba głosów na WZA: 73 975 239 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 41,56%
Kapitał akcyjny: 147 950 538,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 30 747 130
Cena nominalna akcji: 2,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 41,56%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 58,44%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Jędrzejewski Krzysztof poprzez KMW Investment sp. z o.o., ZWZ 30 747 130 (41,56%) 30 747 130 (41,56%) 2023-05-25 HPS,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja emisji dla wierzycieli seria B 20 562 716
20 562 716,00
1,00 1,00 149 130 538
149 130 538,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-09-20
2008-09-08
pozostałe obligacje wykupiono i umorzono

KDPW:
KRS:
GPW:


zamiana 50 obligacji na 230 900 akcji
1,00 13 326 660
13 326 660,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-05-26
1998-07-10
I emisja - założyciele 1992-08-25 68 000
3 400 000,00
50,00 50,00 68 000
3 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-09-13
1992-10-30
2001-01-31
II emisja - prawo poboru, pracownicy 1994-02-05 111 200
5 560 000,00
50,00 50,00 179 200
8 960 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1994-06-01
1994-03-25
1994-06-05
III emisja B - publiczna subskrypcja 1994-03-26 667 880
8 682 440,00
2,00 13,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1994-06-01
1994-08-10
1994-06-05
III emisja A - Mostostal Export SA 1994-03-26 100 000
900 000,00
2,00 9,00 5 247 880
10 495 760,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1994-06-01
1994-08-10
1996-04-15
split 1:25 1994-03-26
2,00 4 480 000
8 960 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1994-05-23
split 1:2 1994-07-30
1,00 10 495 760
10 495 760,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1994-08-11
IV emisja - publiczna subskrypcja 1996-04-24 2 600 000
25 350 000,00
1,00 9,75 13 095 760
13 095 760,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-10-18
1996-12-23
1997-03-21
V emisja - za obligacje zamienne 1997-06-21 2 000 000
1,00 15 096 000
15 096 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


VI emisja - publiczna subskrypcja 1999-03-27 7 000 000
89 250 000,00
1,00 12,75 20 326 660
20 326 660,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-06-28
2000-08-23
kapitał docelowy 2001-12-12 15 244 000
1,00 35 571 000
35 571 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


VII emisja A - wierzyciele 2006-05-12 77 751 172
77 751 172,00
1,00 1,00 98 077 832
98 077 832,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-12-21
2007-05-07
VII emisja B - wierzyciele 2006-05-12 20 562 716
20 562 716,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


VII emisja C - prawo poboru 2:3 2006-05-12 30 489 990
60 979 980,00
1,00 2,00 128 567 822
128 567 822,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-07-28
2006-12-29
2007-01-12
VIII emisja - inwestor branżowy 2008-06-30 14 913 050
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z SMS Pro sp. z o.o. i Mostostal Zabrze ZTSSiUS sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2008-11-04

KDPW:
KRS:
GPW:

2009-01-22
zmiana firmy z Mostostal Zabrze - Holding SA na Mostostal Zabrze SA 2013-11-28

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-31
scalenie akcji 2:1 2019-07-29
2,00 74 565 269
149 130 538,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-08-22
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii A1 2023-09-04 -590 000
2,00 73 975 239
147 950 538,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-11-07

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-09-23 Split 2:1
2015-09-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2015-09-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2011-09-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2011-09-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2006-07-03 Prawo poboru 2:3
2003-04-22 Asymilacja po konwersji
2002-08-19 Asymilacja po konwersji
2002-04-22 Asymilacja po konwersji
2002-01-21 Asymilacja po konwersji
2001-10-18 Asymilacja po konwersji
2001-07-18 Asymilacja po konwersji
2001-03-23 Asymilacja po konwersji
2001-01-31 Asymilacja akcji seria A
2000-09-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2000-09-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2000-08-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2000-08-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2000-08-23 Asymilacja akcji VI emisja
1999-09-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
1999-09-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
1999-07-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
1999-07-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
1998-09-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
1998-09-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
1998-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
1998-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
1998-07-10 Asymilacja akcji V emisja (obligacje zamienne)
1997-09-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
1997-09-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
1997-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
1997-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
1997-03-21 Asymilacja akcji IV emisja
1996-09-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
1996-09-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
1996-06-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
1996-06-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
1996-04-15 Asymilacja akcji III emisja (A)
1995-07-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
1995-07-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
1995-06-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
1995-06-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Pietyszuk Dariusz Prezes Zarządu 2014-06-10 -
Grabysz Witold Wiceprezes Zarządu 2018-06-14 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Jędrzejewski Krzysztof Przewodniczący RN 2012-12-12 ZEG - Wiceprzewodniczący RN
Rogatko Michał Wiceprzewodniczący RN 2012-12-12 -
Kaczyński Marek Członek RN 2017-06-21 -
Górka Jacek Członek RN 2018-06-13 -
Jędrzejewski Mateusz Członek RN 2023-09-04 -