4,5000 zł
0,00% 0,0000 zł
M.W. Trade S.A. (MWT)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - MWTRADE

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 1 056 663 574 369
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -450 -438 -50 -366
Zysk (strata) brutto (tys.) -448 -437 -50 -367
Zysk (strata) netto (tys.)* -248 -418 566 142
Amortyzacja (tys.) 36 27 25 26
EBITDA (tys.) -414 -411 -25 -340
Aktywa (tys.) 103 555 99 536 96 049 82 748
Kapitał własny (tys.)* 61 217 60 799 61 365 61 507
Liczba akcji (tys. szt.) 8 384,440 8 384,440 8 384,440 8 384,440
Zysk na akcję (zł) -0,030 -0,050 0,068 0,017
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,301 7,251 7,319 7,336
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej