pb.pl
2,8800 zł
3,60% 0,1000 zł
M.W. Trade S.A. (MWT)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - MWTRADE

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 4 775 4 678 1 809 1 809
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 949 969 -1 308 -236
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 953 968 -1 255 -139
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 800 796 -3 696 33
Amortyzacja (tys. zł) 34 36 30 34
EBITDA (tys. zł) 983 1 005 -1 278 -202
Aktywa (tys. zł) 268 481 252 089 166 515 138 868
Kapitał własny (tys. zł)* 85 536 86 332 82 636 82 669
Liczba akcji (tys. szt.) 8 384,440 8 384,440 8 384,440 8 384,440
Zysk na akcję (zł) 0,095 0,095 -0,441 0,004
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,202 10,297 9,856 9,860
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej