4,5000 zł
0,00% 0,0000 zł
M.W. Trade S.A. (MWT)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - MWTRADE

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Specjalizuje się w usługach finansowych dla podmiotów działających na rynku medycznym oraz jednostek samorządu terytorialnego. Skupia swoją aktywność między innymi na obszarze restrukturyzacji zobowiązań, finansowania inwestycji, pożyczek, finansowania należności czy leasingu finansowego.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Powstańców Śląskich 125/200
Kod: 53-317
Miejscowość: Wrocław
Kraj: Polska
Telefon: +48 71 7902050
Fax: +48 71 7902055
Internet: www.mwtrade.pl
Email: biuro@mwtrade.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: M.W. Trade SA
Prezes: Panenka-Jakubiak, Marlena
Sektor: leasing i faktoring
EKD: pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Liczba akcji: 8 384 440
Zatrudnienie:
  • 10 (2020r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: Deloitte Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 8971695167
KRS: 0000286915
EKD: 64,99
Ticker GPW: MWT
ISIN: PLMWTRD00013

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 37 729 980 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 8 384 440 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 808 301
Liczba głosów na WZA: 8 384 440 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,19%
Kapitał akcyjny: 838 444,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 808 301
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,19%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 18,81%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Czarnecki Leszek przez Getin Holding SA 4 298 301 (51,26%) 4 298 301 (51,26%) 2010-08-03 GNB_1, GTN, GNB,
Wasilewski Rafał przez Beyondream Investmens Ltd. 1 680 000 (20,04%) 1 680 000 (20,04%) 2021-03-12 -
Aviva OFE Aviva Santander portfel 830 000 (9,89%) 830 000 (9,89%) 2018-12-31 ABG, NFT, PEP, ALR, ASE, BDX, ECH, ELT, SKA, FTE, KGH, NWG, OVO, NVA, RMK, SNK, SON, TAR, KGN, ADV, UNI, PKP, LVC, ACP, PEO, HRS, CIE, CAR, CCC, GTC, ERB, WWL, PKN, AMB, ABS, DOM, ABE, PKO, AMC, FMF, MIL, APT, RVU, DCR, PHN, KRU, FRO, ARH, ENE, WPL, DVL, KTY, AML, ING, BFT,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykonanie warrantów subskrypcyjnych seria D 114 240
0,10 8 384 440
838 444,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-08-26
2011-06-17
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-08-06 5 100 000
510 000,00
0,10 0,10 5 100 000
510 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-09-25

2008-12-19
seria B 2007-08-06 1 458 600
0,10 6 558 600
655 860,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-09-25
2008-12-19
seria C - subskrypcja prywatna 2007-09-05 1 630 000
16 300 000,00
0,10 10,00 8 188 600
818 860,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-09-25
2007-10-16
2008-12-19
seria D - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2009-10-29 81 600
0,10 8 270 200
827 020,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-03
2010-09-08

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2020-05-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,10 zł
2020-05-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,10 zł
2018-06-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,46 zł
2018-06-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,46 zł
2017-05-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2017-04-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2016-06-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,15 zł
2016-06-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,15 zł
2015-05-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,02 zł
2015-04-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,02 zł
2014-05-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,83 zł
2014-05-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,83 zł
2013-05-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,53 zł
2013-04-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,53 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Panenka-Jakubiak, Marlena Prezes Zarządu 2016-12-01 -
Rojewski Grzegorz Członek Zarządu 2018-12-20 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Florczak Krzysztof Wiceprzewodniczący RN 2019-07-05 -
Malski Jakub Członek RN 2014-04-22 -
Wasilewski Rafał Członek RN 2017-10-13 DATAWALK - Członek RN
Frąckiewicz Bogdan Członek RN 2019-05-22 GETIN - Członek RN
OPENFIN - Członek RN
Mizuro Maciej Członek RN 2021-06-21 CASPARAM - Członek RN
Miałkowski Piotr Członek RN 2021-05-25 GETIN - Wiceprezes Zarządu