pb.pl
15,7000 zł
0,00% 0,0000 zł
Maxcom SA (MXC)

Informacje o spółce - MAXCOM

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka zajmuje się produkcją i dystrybucją urządzeń telekomunikacyjnych, głównie telefonów komórkowych GSM, aparatów telefonicznych przewodowych i bezprzewodowych, radiotelefonów PMR typu walkie-talkie, oraz nawigacji satelitarnych GPS.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Towarowa 23/A
Kod: 43-100
Miejscowość: Tychy
Kraj: Polska
Telefon: +48 32 3277089
Fax: +48 32 3277860
Internet: www.maxcom.pl
Email: office@maxcom.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Maxcom SA
Prezes: Wilusz Arkadiusz
Sektor: sprzęt elektryczny i elektroniczny
EKD: produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
Liczba akcji: 2 700 000
Zatrudnienie:
  • 49 (2019r.) - spółka
  • 83 (2019r.) - grupa
Audytor: 4Audyt sp. z o.o.
NIP: 6462537364
KRS: 0000410197
EKD: 26,30
Ticker GPW: MXC
ISIN: PLMXCMS00016

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 42 390 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 2 700 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 921 533
Liczba głosów na WZA: 2 700 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 71,17%
Kapitał akcyjny: 135 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 921 533
Cena nominalna akcji: 0,05 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 71,17%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 28,83%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Wilusz Arkadiusz 1 745 211 (64,64%) 1 745 211 (64,64%) 2020-03-20 -
Wilusz Andrzej 176 322 (6,53%) 176 322 (6,53%) 2020-03-05 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2011-12-19 1 020 000
0,10 1 020 000
102 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-06-05
2012-02-03
2017-06-30
scalenie akcji 2:1 2017-03-14
0,05 2 040 000
1 020 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - subskrypcja publiczna 2017-03-28 660 000
0,05 2 700 000
135 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-06-05
2017-06-30
2017-07-24
seria C - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne 2017-05-18 54 000
0,05
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-07-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2021-06-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2020-07-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2020-07-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2019-06-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2019-06-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2018-07-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2018-06-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Wilusz Arkadiusz Prezes Zarządu 2016-07-13 -
Wilusz Andrzej Wiceprezes Zarządu 2016-07-13 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Cieśla Mariusz Przewodniczący RN 2016-07-13 -
Kostelecki Michał Wiceprzewodniczący RN 2019-06-10 -
Wilusz Aleksander Członek RN 2017-03-14 -
Łubik Jarosław Członek RN 2019-06-10 -
Dc Stal Członek RN 2021-06-10 PGE - Wiceprezes Zarządu
PUNKPIRA - Wiceprezes Zarządu
SKOTAN - Wiceprezes Zarządu
POLICE - Wiceprezes Zarządu
RONSON - Członek Zarządu
BLKCHNLA - Członek Zarządu
PROCHEM - Członek Zarządu
KPPD - Przewodniczący RN
IPODS - Przewodniczący RN
KPPD - Wiceprzewodniczący RN
ASSECOBS - Członek RN
CHERRY - Członek RN
DGNET - Członek RN
WORKSERV - Członek RN
ALIOR - Członek RN
ALIOR - Członek RN
BERGHOLD - Członek RN
DETGAMES - Członek RN
FASING - Członek RN
FASING - Członek RN
BOGDANKA - Członek RN
ASMGROUP - Członek RN
ENERGA - Członek RN
MERLINGR - Członek RN
IPODS - Członek RN
INCUVO - Członek RN
CDPROJEK - Członek RN