11,1000 zł
-0,89% -0,1000 zł
Maxcom SA (MXC)

Wyniki finansowe - MAXCOM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 41 846 29 304 31 652 36 816
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 1 517 772 1 233 2 512
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 703 94 675 2 042
Zysk (strata) netto (tys.)* 927 74 430 1 833
Amortyzacja (tys.) 543 257 215 203
EBITDA (tys.) 2 060 1 029 1 448 2 715
Aktywa (tys.) 91 037 104 119 108 734 108 214
Kapitał własny (tys.)* 64 898 64 989 62 706 64 559
Liczba akcji (tys. szt.) 2 700,000 2 700,000 2 700,000 2 700,000
Zysk na akcję (zł) 0,343 0,027 0,159 0,679
Wartość księgowa na akcję (zł) 24,036 24,070 23,224 23,911
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej