pb.pl
49,8000 zł
0,00% 0,0000 zł
Neptis S.A. (YAN)

Informacje o spółce - NEPTIS

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Jest producentem, dostawcą i operatorem innowacyjnych rozwiązań z obszaru monitoringu pojazdów, nawigacji samochodowej, systemów raportowania pracy pracowników mobilnych oraz twórcą unikalnego komunikatora dla kierowców Yanosik.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Piątkowska 161
Kod: 60-650
Miejscowość: Poznań
Kraj: Polska
Telefon: +48 61 6242854
Fax: +48 61 6242854
Internet: www.neptis.pl
Email: biuro@neptis.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Neptis SA
Prezes: Tychmanowicz Adam
Sektor: oprogramowanie
EKD: produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
Liczba akcji: 1 000 000
Zatrudnienie:
  • 54 (2018r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: 4Audyt sp. z o.o.
NIP: 9721187720
KRS: 0000447152
EKD: 26,51
Ticker GPW: YAN
ISIN: PLNEPTS00011

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 49 800 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 1 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 599 743
Liczba głosów na WZA: 1 418 964 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 59,98%
Kapitał akcyjny: 100 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 997 755
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 70,31%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 40,02%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Tychmanowicz Adam 255 552 (25,56%) 454 558 (32,03%) 2019-07-12 -
Kolendo Filip 254 602 (25,46%) 453 608 (31,97%) 2019-07-12 -
Sudoł Tadeusz 89 589 (8,96%) 89 589 (6,31%) 2019-07-12 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A 209 482
0,00
0,20 0,00 209 482
41 896,40
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B 244 018
0,00
0,20 0,00 453 500
90 700,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C 21 500
0,00
0,20 0,00 475 000
95 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D 25 000
0,00
0,20 0,00 500 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:2 2018-06-28 0
0,00
0,10 0,00 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-09-07

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-10-01 Split 1:2

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Tychmanowicz Adam Prezes Zarządu 2014-06-05 -
Nowicki, Dawid Krystian Członek Zarządu 2014-06-05 -
Wesołowski Jakub Członek Zarządu 2016-06-16 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Krzysztofiak Krzysztof Przewodniczący RN 2016-06-16 -
Kolendo Mateusz Członek RN 2014-06-05 -
Szulakiewicz Przemysław Członek RN 2014-06-05 -
Grycz Bartosz Członek RN 2019-01-31 -
Kolendo Filip Członek RN 2020-09-30 -