pb.pl
49,8000 zł
0,00% 0,0000 zł
Neptis S.A. (YAN)

Wyniki finansowe - NEPTIS

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 5 413 6 099 4 647 4 273
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 690 208 -373 98
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 680 214 -360 110
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 628 68 -331 116
Amortyzacja (tys. zł) 328 303 280 0
EBITDA (tys. zł) 1 018 511 -93 98
Aktywa (tys. zł) 11 667 12 252 11 419 14 167
Kapitał własny (tys. zł)* 4 229 4 197 3 969 4 026
Liczba akcji (tys. szt.) 1 000,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,628 0,068 -0,331 0,116
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,229 4,197 3,969 4,026
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej