pb.pl
25,4000 zł
0,79% 0,2000 zł
NEWAG S.A. (NWG)

Informacje o spółce - NEWAG

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa produkuje elektryczne (rodzina Impuls) i spalinowe zespoły trakcyjne, lokomotywy elektryczne Dragon i Griffin, tramwaje oraz wagony metra. Zajmuje się także naprawami i modernizacją lokomotyw, pojazdów pasażerskich i wagonów osobowych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Stanisława Wyspiańskiego 3
Kod: 33-300
Miejscowość: Nowy Sącz
Kraj: Polska
Telefon: +48 18 4496360
Fax: +48 18 4496366
Internet: www.newag.pl
Email: sekretariat@newag.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Newag SA
Prezes: Konieczek Zbigniew
Sektor: środki transportu
EKD: naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
Liczba akcji: 45 000 001
Zatrudnienie:
  • 1 432 (2019r.) - spółka
  • 1 696 (2019r.) - grupa
Audytor: Mazars Audyt sp. z o.o.
NIP: 7340009400
KRS: 0000066315
EKD: 33,17
Ticker GPW: NWG
ISIN: PLNEWAG00012

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 1 147 500 025,5 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 45 000 001 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 38 183 468
Liczba głosów na WZA: 45 000 001 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84,83%
Kapitał akcyjny: 11 250 000,25 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 38 183 468
Cena nominalna akcji: 0,25 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84,83%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 15,17%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Jakubas Zbigniew w porozumieniu z Z. Konieczka, W.Piwowar, B. Borek, Jakubas Investment sp. z o.o., Sestesso sp. z o.o. i Immovent sp. z o.o. oraz FIP 11 FIZAN 23 923 514 (53,16%) 23 923 514 (53,16%) 2020-07-23 PLA, MNC, CNT,
NN OFE portfel 4 045 610 (8,99%) 4 045 610 (8,99%) 2018-12-31 NFT, CDC, BTM, QMK, PEP, CIE, DCR, ATD, CMP, ENT, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, 08N, RDL, SNK, TAR, ZMT, ZEP, APR, SGN, BBD, ATT, TPE, ECH, MDG, HRS, ALR, ACP, PKP, SKA, BKM, FMF, TOR, MON, RWL, RBW, DVL, PBX, SLV, PSW, LTX, SPL, ART, SWG, DAT, BFT, ACG, RON, ERB, MBR, CCC, MNC, KGL, WWL, FRO, PKN, OAT, MBK, CMR, ABE, VRG, QRS, NET, AGO, AML, EAT, MAB, PKO, TRN, KTY, RVU, MIL, LTS, BDX, ATG, MCR, VRC, POZ, PEO, TIM, PWX, KRU, PZU, AMC, FTE,
Aviva OFE Aviva Santander portfel 3 600 000 (7,99%) 3 600 000 (7,99%) 2018-12-31 ABG, NFT, PEP, DCR, ALR, ASE, BDX, ECH, ELT, SKA, FTE, FMF, FRO, KGH, MWT, OVO, NVA, RMK, SNK, SON, TAR, KGN, ADV, UNI, PKP, LVC, ACP, PEO, ING, HRS, CIE, CAR, CCC, GTC, DVL, ERB, WWL, PKN, AMB, ABS, DOM, ABE, PHN, ARH, PKO, KTY, MIL, APT, AML, KRU, WPL, AMC,
MetLife OFE portfel 3 339 981 (7,42%) 3 339 981 (7,42%) 2018-12-31 ABG, DVL, OTS, WXF, ZUE, WWL, CMP, SWG, BFT, RON, CMR, PUE, KTY, MLG, MNC, NVA,
PZU OFE Złota Jesień portfel 3 274 363 (7,27%) 3 274 363 (7,27%) 2018-12-31 SPN, WLC_1, ENE, IPE, DVL, MSP, NET, PRM, SNK, OTM, KGN, ZEP, TRK, GTC, MSW, PCE, ABE, APR, OBL, DCR, MNC, AGO, AML, RMK, VRG, KTY, MIL, MCR, MDG, KRU,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria D - emisja podziałowa podział Newag Gliwice SA 1
0,25 45 000 001
11 250 000,25
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-02-02
seria A - akcje założycielskie 1994-09-06 2 300 000
230 000 000 000,00
100 000,00 100 000,00 2 300 000
99 999 999 999,99
KDPW:
KRS:
GPW:

1994-11-02
2013-12-05
renominacja akcji 1995-10-02
2,25 2 300 000
5 175 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1995-11-13
seria B - subskrypcja prywatna 2009-03-06 460 000
1 035 000,00
2,25 2,25 2 760 000
6 210 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-05-15
2013-12-05
seria C - subskrypcja prywatna 2012-06-26 2 240 000
5 040 000,00
2,25 2,25 5 000 000
11 250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-09-06
2013-12-05
split 9:1 2012-06-26
0,25 45 000 000
11 250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-09-07

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-12-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2021-09-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2020-10-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2020-09-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2020-09-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2019-09-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2019-08-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2017-09-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2017-09-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2016-09-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2016-08-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2015-08-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2015-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2014-10-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2014-09-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Konieczek Zbigniew Prezes Zarządu 2012-06-26 -
Borek, Bogdan Krzysztof Wiceprezes Zarządu 2015-02-01 -
Michalik Józef Wiceprezes Zarządu 2016-02-29 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Szwarc Katarzyna Przewodniczący RN 2018-06-13 CDPROJEK - Przewodniczący RN
SOHODEV - Przewodniczący RN
Chajderowski Piotr Wiceprzewodniczący RN 2018-06-13 ACTION - Członek RN
MLPGR - Członek RN
Pyszczek Agnieszka Sekretarz RN 2018-06-13 MENNICA - Członek RN
Wiśniewski Piotr Członek RN 2018-06-13 -
Palenik Piotr Członek RN 2018-06-13 RONSON - Członek RN