pb.pl
26,0000 zł
-1,14% -0,3000 zł
NEWAG S.A. (NWG)

Informacje o spółce - NEWAG

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa produkuje elektryczne (rodzina Impuls) i spalinowe zespoły trakcyjne, lokomotywy elektryczne Dragon i Griffin, tramwaje oraz wagony metra. Zajmuje się także naprawami i modernizacją lokomotyw, pojazdów pasażerskich i wagonów osobowych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Wyspiańskiego 3
Kod: 33-300
Miejscowość: Nowy Sącz
Kraj: Polska
Telefon: +48 18 4496360
Fax: +48 18 4496366
Internet: www.newag.pl
Email: newag@newag.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Newag SA
Prezes: Konieczek Zbigniew
Sektor: środki transportu
EKD: naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
Liczba akcji: 45 000 001
Zatrudnienie:
  • 1 464 (2018r.) - spółka
  • 1 714 (2018r.) - grupa
Audytor: Mazars Audyt sp. z o.o.
NIP: 7340009400
KRS: 0000066315
EKD: 33,17
Ticker GPW: NWG
ISIN: PLNEWAG00012

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 1 170 000 026 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 45 000 001 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 38 183 468
Liczba głosów na WZA: 45 000 001 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84,83%
Kapitał akcyjny: 11 250 000,25 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 38 183 468
Cena nominalna akcji: 0,25 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84,83%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 15,17%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Jakubas Zbigniew w porozumieniu z Z. Konieczka, W.Piwowar, B. Borek, Jakubas Investment sp. z o.o., Sestesso sp. z o.o. i Immovent sp. z o.o. oraz FIP 11 FIZAN 23 923 514 (53,16%) 23 923 514 (53,16%) 2020-07-23 MNC, PLA, CNT,
NN OFE portfel 4 045 610 (8,99%) 4 045 610 (8,99%) 2018-12-31 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, PEP, CIE, DCR, AGO, AML, AMC, ART, ATD, ATG, BRS, CMP, ENT, ERB, FTE, FRO, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, DVL, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, MNC, MCR, 08N, PGO, PWX, QRS, RDL, SNK, SWG, TAR, TIM, TRN, WWL, ZMT, ZEP, PKO, ATR, PKN, LTX, PBX, CMR, APR, PZU, RVU, PRT, SGN, BBD, ATT, TPE, ECH, RON, EAT, MAB, VRG, UNI, KRU, ABE, ACG, BFT, KTY, MDG, LRQ, HRS, ALR, PEO, PSW, ACP, PLY, PKP, KGL, POZ, SKA, BKM, SLV, BDX, SPL, FMF, TOR, MON, RWL, RBW, MIL,
Aviva OFE Aviva Santander portfel 3 600 000 (7,99%) 3 600 000 (7,99%) 2018-12-31 ABG, NFT, PEP, DCR, ALR, AMB, AMC, ABS, ASE, BDX, ECH, ELT, ERB, SKA, FTE, FMF, FRO, KGH, MWT, OVO, NVA, PGO, PKN, PKO, RMK, SNK, SWG, SON, STF, TAR, KGN, ADV, UNI, WWL, PKP, GTC, LVC, PHN, DVL, KRU, ACP, PEO, ABE, ING, KTY, DOM, HRS, CIE, CAR, AML, CCC, APT, WPL, ARH, MIL,
MetLife OFE portfel 3 339 981 (7,42%) 3 339 981 (7,42%) 2018-12-31 ABG, DVL, MNC, CMR, CMP, MLG, OTS, NVA, SKH, WXF, PUE, ZUE, RON, BFT, KTY, WWL, SWG,
PZU OFE Złota Jesień portfel 3 274 363 (7,27%) 3 274 363 (7,27%) 2018-12-31 SPN, WLC_1, DCR, AGO, AML, ENE, IPE, DVL, MCR, MSP, NET, PRM, RMK, SNK, OTM, KGN, ZEP, TRK, GTC, MSW, PCE, KRU, ABE, KTY, MDG, MNC, APR, OBL, VRG, MIL,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria D - emisja podziałowa podział Newag Gliwice SA 1
0,00
0,25 0,00 45 000 001
11 250 000,25
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-02-02
seria A - akcje założycielskie 1994-09-06 2 300 000
230 000 000 000,00
100 000,00 100 000,00 2 300 000
99 999 999 999,99
KDPW:
KRS:
GPW:

1994-11-02
2013-12-05
renominacja akcji 1995-10-02 0
0,00
2,25 0,00 2 300 000
5 175 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1995-11-13
seria B - subskrypcja prywatna 2009-03-06 460 000
1 035 000,00
2,25 2,25 2 760 000
6 210 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-05-15
2013-12-05
seria C - subskrypcja prywatna 2012-06-26 2 240 000
5 040 000,00
2,25 2,25 5 000 000
11 250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-09-06
2013-12-05
split 9:1 2012-06-26 0
0,00
0,25 0,00 45 000 000
11 250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-09-07

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-09-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2019-08-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2017-09-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2017-09-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2016-09-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2016-08-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2015-08-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2015-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2014-10-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2014-09-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Konieczek Zbigniew Prezes Zarządu 2012-06-26 -
Borek, Bogdan Krzysztof Wiceprezes Zarządu 2015-02-01 -
Michalik Józef Wiceprezes Zarządu 2016-02-29 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Jakubas Zbigniew Przewodniczący RN 2012-06-26 MENNICA - Przewodniczący RN
NETIA - Przewodniczący RN
Szwarc Katarzyna Przewodniczący RN 2012-06-26 CDPROJEK - Przewodniczący RN
SOHODEV - Przewodniczący RN
Chajderowski Piotr Wiceprzewodniczący RN 2018-06-13 ACTION - Członek RN
MLPGR - Członek RN
Pyszczek Agnieszka Członek RN 2012-06-26 -
Kamiński, Piotr Maciej Członek RN 2014-10-30 RUBICON - Członek RN
Borg Gabriel Członek RN 2015-05-05 -
Wiśniewski Piotr Członek RN 2018-06-13 HUTMEN - Przewodniczący RN
Palenik Piotr Członek RN 2018-06-13 RONSON - Członek RN
CAMBRIDG - Członek RN