pb.pl
25,2000 zł
0,00% 0,0000 zł
NEWAG S.A. (NWG)

Wyniki finansowe - NEWAG

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 300 220 234 211 516 587 273 240
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 47 087 61 940 97 987 36 560
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 43 311 56 363 97 325 35 256
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 29 319 50 724 106 045 28 225
Amortyzacja (tys. zł) 9 003 9 767 10 195 11 063
EBITDA (tys. zł) 56 090 71 707 108 182 47 623
Aktywa (tys. zł) 1 522 580 1 584 991 1 397 456 1 363 736
Kapitał własny (tys. zł)* 613 686 619 410 724 574 752 799
Liczba akcji (tys. szt.) 45 000,001 45 000,001 45 000,001 45 000,001
Zysk na akcję (zł) 0,652 1,127 2,357 0,627
Wartość księgowa na akcję (zł) 13,637 13,765 16,102 16,729
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej