3,7700 zł
-0,66% -0,0250 zł
Magna Polonia S.A. (06N)

Wyniki finansowe - 06MAGNA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 2 130 1 362 1 455 1 591
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 379 -594 -782 -602
Zysk (strata) brutto (tys.) 523 -457 -604 -538
Zysk (strata) netto (tys.)* 247 -301 -451 -430
Amortyzacja (tys.) 222 214 207 226
EBITDA (tys.) 601 -380 -575 -376
Aktywa (tys.) 37 605 36 662 36 186 36 673
Kapitał własny (tys.)* 28 327 28 026 27 571 27 141
Liczba akcji (tys. szt.) 13 921,975 13 921,975 13 921,975 13 921,975
Zysk na akcję (zł) 0,018 -0,022 -0,032 -0,031
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,035 2,013 1,980 1,950
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej