pb.pl
0,3800 zł
8,57% 0,0300 zł
Magna Polonia S.A. (06N)

Wyniki finansowe - 06MAGNA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 005 1 493 1 126 1 228
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -350 18 615 652
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -5 321 -19 672 979
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -4 417 6 547 628
Amortyzacja (tys. zł) 321 144 154 115
EBITDA (tys. zł) -29 162 769 767
Aktywa (tys. zł) 28 645 27 930 27 852 28 733
Kapitał własny (tys. zł)* 19 500 19 506 20 057 20 684
Liczba akcji (tys. szt.) 13 921,975 13 921,975 13 921,975 13 921,975
Zysk na akcję (zł) -0,317 0,000 0,039 0,045
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,401 1,401 1,441 1,486
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej