3,7700 zł
-0,66% -0,0250 zł
Magna Polonia S.A. (06N)

Informacje o spółce - 06MAGNA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Angażuje się w projekty w branżach ocenianych jako branże o wysokim potencjale rozwoju: związane z nowymi technologiami, rozbudową infrastruktury, informatyką, IT, Internetem, instalacjami inteligentnymi i automatyką oraz energetyką i wzrostem efektywności energetycznej.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Grzybowska 4 lok. 96
Kod: 00-131
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 6307700
Fax: +48 22 6307701
Internet: www.magnapolonia.com.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Magna Polonia SA
Prezes: Janisiewicz Mirosław
Sektor: działalność inwestycyjna
EKD: pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Liczba akcji: 13 921 975
Zatrudnienie:
  • 3 (2021r.) - spółka
  • 58 (2021r.) - grupa
Audytor: Misters Audytor Adviser sp. z o.o.
NIP: 1180087290
KRS: 0000019740
EKD: 64,99
Ticker GPW: 06N
ISIN: PLNFI0600010

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 52 485 845,75 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 13 921 975 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 405 807
Liczba głosów na WZA: 13 921 975 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 24,46%
Kapitał akcyjny: 13 921 975,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 405 807
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 24,78%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 75,54%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
RG Ventures sp. z o.o. 3 405 807 (24,46%) 3 405 807 (24,78%) 2019-12-23 -
Magna Polonia SA 180 000 (1,29%) 180 000 (0,00%) 2016-04-27 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria E 10 434 783
0,10 122 871 932
12 287 193,20
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-11-09
2012-10-04
2012-11-14
podwyższenie kapitału seria E 16 347 826
0,10 139 219 758
13 921 975,80
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-11-09
2012-10-08
2012-11-14
I emisja - utworzenie funduszu 1994-12-15 1 000 000
100 000,00
0,10 0,10 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1995-03-31
1997-06-12
II emisja - wkład niepieniężny 1995-09-02 32 000 000
194 240 000,00
0,10 6,07 33 000 000
3 300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1995-09-12
1997-06-12
III emisja - wkład niepieniężny 1995-12-27 1 000 000
39 480 000,00
0,10 39,48 34 000 000
3 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-01-16
1997-06-12
IV emisja - wkład niepieniężny 1996-04-23 500 000
12 660 000,00
0,10 25,32 34 500 000
3 450 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-05-22
1997-06-12
V emisja - wkład niepieniężny 1996-05-23 400 000
29 700 000,00
0,10 74,25 34 900 000
3 490 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-06-13
1997-06-12
VI emisja - wkład niepieniężny 1996-06-13 100 000
198 000,00
0,10 1,98 35 000 000
3 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-06-25
1996-06-25
umorzenie akcji 1996-12-09 -3 973 815
0,10 31 026 185
3 102 618,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-12-17
umorzenie akcji 1997-09-10 -225 106
0,10 30 771 079
3 077 107,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-09-10
umorzenie akcji 1998-10-26 -313 038
0,10 30 458 041
3 045 804,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-11-30
umorzenie akcji 1999-10-28 -401 917
0,10 30 056 124
3 005 612,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1999-12-30
umorzenie akcji 2006-09-08 -17 215 642
0,10 12 840 482
1 284 048,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-02-14
umorzenie akcji 2008-03-18 -4 237 359
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja prywatna 2008-12-10 12 000 000
14 400 000,00
0,10 1,20 86 737 149
8 673 714,90
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-10-08
2009-02-24
2009-10-09
seria B - subskrypcja prywatna akcjonariusze Mediatel SA 2008-12-10 61 896 667
74 276 000,40
0,10 1,20 74 737 149
7 473 714,90
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-10-08
2009-02-24
2009-10-09
seria D - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne 2010-12-29 90 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2012-07-26 25 700 000
5 911 000,00
0,10 0,23 112 437 149
11 243 714,90
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-09-26
2012-08-31
2012-10-03
zmiana firmy z NFI Magna Polonia SA na Magna Polonia SA 2012-12-17

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-02-27
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii E 2014-02-26 -8
0,10 139 219 750
13 921 975,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-20
scalenie akcji 10:1 2014-02-26
1,00 13 921 975
13 921 975,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-20
renumeracja akcji: seria A 2014-02-26
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-20

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2014-04-11 Split 10:1
2007-11-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,17 zł
2007-11-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,17 zł
2006-11-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2006-10-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2004-11-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2004-10-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2003-12-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2003-11-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2001-11-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2001-11-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2001-10-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2001-10-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
1999-12-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
1999-12-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
1999-11-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
1999-11-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Janisiewicz Mirosław Prezes Zarządu 2013-03-22 OPTIGIS - Przewodniczący RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Piwowar Bogusław Przewodniczący RN 2016-04-28 -
Wipler Przemysław Wiceprzewodniczący RN 2022-06-29 -
Skrycki Mirosław Sekretarz RN 2020-04-15 -
Wielec Łukasz Członek RN 2017-09-08 -
Szostak Krystian Członek RN 2022-06-29 OPTIGIS - Członek RN