Wyniki finansowe - 08OCTAVA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 1 155 9 2 1
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 218 -402 -417 -287
Zysk (strata) brutto (tys.) -2 265 -265 -714 -201
Zysk (strata) netto (tys.)* -4 494 134 -795 -175
Amortyzacja (tys.) 93 97 100 98
EBITDA (tys.) 311 -305 -317 -189
Aktywa (tys.) 77 263 76 774 75 652 75 384
Kapitał własny (tys.)* 51 559 51 691 50 780 51 079
Liczba akcji (tys. szt.) 42 786,848 42 786,848 42 786,848 42 786,848
Zysk na akcję (zł) -0,105 0,003 -0,019 -0,004
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,205 1,208 1,187 1,194
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej