pb.pl

Wyniki finansowe - 08OCTAVA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) -5 278 24 685 2 558
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -5 381 -194 259 2 310
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -3 816 -338 188 2 499
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -3 144 -331 269 2 064
Amortyzacja (tys. zł) 3 2 3 2
EBITDA (tys. zł) -5 378 -192 262 2 312
Aktywa (tys. zł) 75 193 76 204 77 738 80 717
Kapitał własny (tys. zł)* 62 206 61 875 62 144 65 113
Liczba akcji (tys. szt.) 42 786,848 42 786,848 42 786,848 42 786,848
Zysk na akcję (zł) -0,073 -0,008 0,006 0,048
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,454 1,446 1,452 1,522
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej