Wyniki finansowe - 08OCTAVA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) -2 557 -12 69 425
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -2 748 -677 -382 34
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -2 522 -576 -417 -288
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -2 186 -675 -1 451 -208
Amortyzacja (tys. zł) 3 2 2 2
EBITDA (tys. zł) -2 745 -675 -380 36
Aktywa (tys. zł) 80 150 82 484 85 593 85 938
Kapitał własny (tys. zł)* 62 927 62 252 59 896 59 688
Liczba akcji (tys. szt.) 42 786,848 42 786,848 42 786,848 42 786,848
Zysk na akcję (zł) -0,051 -0,016 -0,034 -0,005
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,471 1,455 1,400 1,395
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej