Wyniki finansowe - 08OCTAVA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 69 425 -1 170 -14
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -382 34 -1 445 -163
Zysk (strata) brutto (tys.) -417 -288 -1 491 -304
Zysk (strata) netto (tys.)* -1 451 -208 -1 046 -245
Amortyzacja (tys.) 2 2 2 1
EBITDA (tys.) -380 36 -1 443 -162
Aktywa (tys.) 85 593 85 938 85 534 84 296
Kapitał własny (tys.)* 59 896 59 688 58 642 58 397
Liczba akcji (tys. szt.) 42 786,848 42 786,848 42 786,848 42 786,848
Zysk na akcję (zł) -0,034 -0,005 -0,024 -0,006
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,400 1,395 1,371 1,365
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej