Informacje o spółce - 08OCTAVA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka działa w sektorze nieruchomościowym, jako aktywny inwestor finansowy. Podstawowym celem inwestycyjnym są średnio-okresowe inwestycje, pozwalające na wykreowanie wartości dodanej w realizowanych projektach.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Sienna 39
Kod: 00-121
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 3506245
Fax: +48 22 3561899
Internet: www.octava.com.pl
Email: fundusz@octava.com.pl 

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Octava SA
Prezes: Rymaszewski Piotr
Sektor:
EKD: pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Liczba akcji: 42 786 848
Zatrudnienie:
  • 2 (2020r.) - spółka
  • 3 (2020r.) - grupa
Audytor: BDO sp. z o.o. sp. k.
NIP: 5261036962
KRS: 0000038064
EKD: 64,99
Ticker GPW: 08N
ISIN: PLNFI0800016

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 44 926 190,4 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 42 786 848 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 37 410 733
Liczba głosów na WZA: 42 786 848 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 87,42%
Kapitał akcyjny: 4 278 684,80 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 37 410 733
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 89,82%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 12,58%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Beresford Energy Corp. 24 312 211 (56,82%) 24 312 211 (56,82%) 2017-01-19 -
Trenton Trust poprzez Finchley Investments LLC 8 500 000 (19,86%) 8 500 000 (22,26%) 2012-12-14 -
NN OFE portfel 4 598 522 (10,74%) 4 598 522 (10,74%) 2018-12-31 NFT, CDC, BTM, QMK, PEP, CIE, ATD, CMP, ENT, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, NWG, SNK, TAR, ZMT, ZEP, APR, BBD, ATT, TPE, ECH, MDG, HRS, ALR, ACP, PKP, SKA, FMF, TOR, MON, RWL, RBW, DVL, PBX, LTX, SPL, ART, SWG, DAT, ACG, ERB, MNC, WWL, PKN, CMR, ABE, VRG, AGO, AML, EAT, PKO, KTY, BDX, ATG, MCR, VRC, PEO, TIM, PWX, PZU, AMC, FTE, MIL, RVU, SLV, POZ, BFT, TRN, SGN, QRS, CAV, CCC, OPL, OAT, DCR, BKM, FRO, KRU, MBK, MBR, LTS, MPH, CTX, KGL,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja oferty seria B 113 808 413
0,10 125 843 667
12 584 366,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-09-24
2007-10-04
I emisja - utworzenie funduszu 1994-12-15 1 000 000
100 000,00
0,10 0,10 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1995-03-31
1997-06-12
II emisja - wkład niepieniężny 1995-09-02 32 000 000
226 560 000,00
0,10 7,08 33 000 000
3 300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1995-09-22
1997-06-12
III emisja - wkład niepieniężny 1995-12-27 1 000 000
77 830 000,00
0,10 77,83 34 000 000
3 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-01-18
1997-06-12
IV emisja - wkład niepieniężny 1996-04-23 500 000
21 610 000,00
0,10 43,22 34 500 000
3 450 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-05-14
1997-06-12
V emisja - wkład niepieniężny 1996-05-23 400 000
18 592 000,00
0,10 46,48 34 900 000
3 490 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-06-11
1997-06-12
VI emisja - wkład niepieniężny 1996-06-13 100 000
198 000,00
0,10 1,98 35 000 000
3 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-06-25
1996-06-25
umorzenie akcji 1996-12-09 -3 973 815
0,10 31 026 185
3 102 618,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-12-17
umorzenie akcji 1997-08-21 -225 106
0,10 30 771 079
3 077 107,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-11-13
umorzenie akcji 1998-10-06 -313 038
0,10 30 458 041
3 045 804,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-11-09
umorzenie akcji 1999-10-20 -401 917
0,10 30 056 124
3 005 612,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2002-01-09
umorzenie akcji 2003-11-04 -5 985 621
0,10 24 070 503
2 407 050,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-03-26
umorzenie akcji 2005-10-25 -12 035 249
0,10 12 035 254
1 203 525,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-03-29
seria B - prawo poboru 1:10 2007-01-11 113 808 413
68 285 047,80
0,10 0,60 125 843 667
12 584 366,70
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2012-03-23 -83 056 819
0,10 42 786 848
4 278 684,80
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-10-30
2012-09-24
zmiana firmy z NFI Octava SA na Octava SA 2013-06-06

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-07-01

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2007-02-15 Prawo poboru 1:10

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Rymaszewski Piotr Prezes Zarządu 2007-01-11 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
DeBenedetti, Charles David Przewodniczący RN 2005-08-01 -
Wieczorkiewicz Andrzej Członek RN 2002-08-14 -
Kryca Bogdan Członek RN 2007-01-11 IPOPEMA - Członek RN
Chojnacki Arkadiusz Członek RN 2008-10-16 -
Serej Paweł Członek RN 2017-11-06 -
Szczepiórkowski Piotr Członek RN 2017-11-06 FORTE - Członek RN
DECORA - Członek RN
KOGENER - Członek RN
KRUKSA - Członek RN
Sokolewicz Andrzej Członek RN 2018-06-18 -