3,1000 zł
-1,27% -0,0400 zł
MDI Energia S.A. (MDI)

Informacje o spółce - MDIENERGIA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka prowadzi działalność przede wszystkim w branży Odnawialnych Źródeł Energii i specjalizuje się w realizacji projektów farm wiatrowych, biogazowni oraz instalacji fotowoltaicznych. Realizuje równolegle także kompleksy osiedli mieszkaniowych w całej Polsce.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Wał Miedzeszyński 608
Kod: 03-994
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 3766850
Fax: +48 22 3766851
Internet: www.mdienergia.pl
Email: biuro@mdienergia.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: MDI Energia SA
Prezes: Sochacki Grzegorz
Sektor: inżynieria lądowa i wodna
EKD: roboty związane z budową dróg i autostrad
Liczba akcji: 46 108 506
Zatrudnienie:
  • 44 (2020r.) - spółka
  • 34 (2015r.) - grupa
Audytor: PKF Consult sp. z o.o. sp.k.
NIP: 5261033372
KRS: 0000029456
EKD: 4211Z
Ticker GPW: MDI
ISIN: PLNFI1000012

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 142 936 368,6 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 46 108 506 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 35 111 613
Liczba głosów na WZA: 46 108 506 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 76,15%
Kapitał akcyjny: 161 379 771,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 35 111 613
Cena nominalna akcji: 3,50 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 83,38%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 23,85%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Ipopema TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 30 431 613 (66,00%) 30 431 613 (72,27%) 2016-04-13 KPL, KME, ONC, FHD, SCP, CRM, VRG,
Sochacki Grzegorz 4 680 000 (10,15%) 4 680 000 (11,11%) 2015-12-29 -
MDI Energia SA 4 000 000 (8,68%) 4 000 000 (0,00%) 2017-12-29 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria E 7 360 653
0,00
0,10 0,00 146 850 643
14 685 064,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-06-19
2013-07-15
podwyższenie kapitału seria B, C i D 44 640 000
3,50 46 108 506
161 379 771,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-12-28
umorzenie akcji -5 365 307
0,10 16 104 510
1 610 451,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-11-30
umorzenie akcji -1 585 607
0,10 28 470 517
2 847 051,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-12-12
I emisja - utworzenie funduszu 1994-12-15 1 000 000
100 000,00
0,10 0,10 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1995-03-31
1997-06-12
II emisja - wkład niepieniężny 1995-09-02 32 000 000
272 960 000,00
0,10 8,53 33 000 000
3 300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1995-09-12
1997-06-12
III emisja - wkład niepieniężny 1995-12-27 1 000 000
38 530 000,00
0,10 38,53 34 000 000
3 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-01-16
1997-06-12
IV emisja - wkład niepieniężny 1996-04-23 500 000
12 950 000,00
0,10 25,90 34 500 000
3 450 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-05-22
1997-06-12
V emisja - wkład niepieniężny 1996-05-23 400 000
32 216 000,00
0,10 80,54 34 900 000
3 490 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-06-13
1997-06-12
VI emisja - wkład niepieniężny 1996-06-13 100 000
198 000,00
0,10 1,98 35 000 000
3 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-06-25
1997-06-12
umorzenie akcji 1996-12-09 -3 973 815
0,10 31 026 185
3 102 618,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-12-17
umorzenie akcji 1997-08-21 -225 106
0,10 30 771 079
3 077 107,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-11-12
umorzenie akcji 1998-10-28 -313 038
0,10 30 458 041
3 045 804,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-11-23
umorzenie akcji 1999-10-20 -401 917
0,10 30 056 124
3 005 612,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-02-02
umorzenie akcji 2003-12-22 -7 000 700
0,10 21 469 817
2 146 981,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-05-17
umorzenie akcji 2006-10-31 -10 628 976
0,10 5 475 534
547 553,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-05-10
seria B - zamienna akcje Zeneris SA 2007-09-03 19 886 464
0,10 25 361 998
2 536 199,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-09-28
2008-03-20
zmiana firmy z Foksal NFI SA na BBI Zeneris NFI SA 2007-09-12

KDPW:
KRS:
GPW:

2007-12-03
seria C - prawo poboru 1:4 2008-02-27 101 447 992
55 796 395,60
0,10 0,55 126 809 990
12 680 999,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-08-21
2008-09-05
seria D - subskrypcja prywatna kapitał docelowy 2009-10-26 12 680 000
0,10 139 489 990
13 948 999,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-12-07
2009-11-10
2009-12-15
zmiana firmy z BBI Zeneris NFI SA na BBI Zeneris SA 2013-04-09

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-04-24
seria E - prawo poboru 21:2 2013-04-09 7 360 653
1 251 311,01
0,10 0,17 146 850 643
1 468 406,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-06-19
2013-07-15
seria F - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii I 2013-05-23 80 000 000
8 000 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z BBI Zeneris SA na Skystone Capital SA 2013-06-24

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-09-30
seria A1 - prawo poboru 2:1 emisja nie doszła do skutku 2013-08-21 73 425 321
7 342 532,10
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


renumeracja akcji: seria A 2013-08-21

KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału 2013-08-21 -43
0,10 146 850 600
14 685 060,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-06-13
scalenie akcji 100:1 2014-02-19
10,00 1 468 506
14 685 060,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-06-13
renominacja akcji 2015-08-20
3,50 1 468 506
5 139 771,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-11-23
seria B - subskrypcja prywatna 2015-08-20 140 000
560 000,00
3,50 4,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja prywatna 2015-08-20 7 060 000
28 240 000,00
3,50 4,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna 2015-08-20 37 440 000
149 760 000,00
3,50 4,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Skystone Capital SA na MDI Energia SA 2015-08-20

KDPW:
KRS:
GPW:

2015-11-23
połączenie z MDI SA bez podwyższania kapitału 2016-01-25

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-02-01

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-07-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2021-07-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2018-07-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2018-07-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2017-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2017-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2014-11-07 Split 100:1
2013-09-09 Prawo poboru 2:1
2013-04-18 Prawo poboru 21:2
2008-03-31 Prawo poboru 1:4
2005-09-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,90 zł
2005-08-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,90 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Sochacki Grzegorz Prezes Zarządu 2016-01-20 -
Gajek Piotr Wiceprezes Zarządu 2020-05-02 -
Skwarek Przemysław Członek Zarządu 2020-05-02 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Wikaliński Jarosław Przewodniczący RN 2015-08-20 -
Barłowski Michał Wiceprzewodniczący RN 2015-08-20 -
Karasiński Jarosław Sekretarz RN 2015-08-20 ARMATURA - Członek RN
MERCATOR - Członek RN
Kubica Grzegorz Członek RN 2019-06-27 RAINBOW - Członek RN
PAGED - Członek RN
Markiewicz Mirosław Członek RN 2020-02-05 -